In dit artikel leggen we je uit welke velden van Coachview gebruikt worden om de debiteur, factuur en factuurregel(s) te exporteren naar Exact-Online en in welke Exact-Online velden deze geplaatst worden.


Debiteur:
Exact Online

Coachview
Opmerking
Account:@code
Factuur:Debiteur:Debiteurnummer
Maximaal 18 tekens
Account:@status
-
 • "A": None
 • "S": Suspect
 • "P":stat Prospect
 • "C": Customer (debiteur)
Account:Address:@default
-
"1"
Account:Address:@type
-
"INV"
Account:Address:AddressLine1
Factuur:Debiteur:FactuurAdres
Wordt soms opnieuw aangemaakt, bij wijzigen adres
Account:Address:AddressLine2
Factuur:Debiteur:FactuurAdres2

Account:Address:AddressLine3
Factuur:Debiteur:FactuurAdres3

Account:Address:City
Factuur:Debiteur:FactuurPlaats

Account:Address:Country:@code
Factuur:Debiteur:FactuurLandCode2Prefix

Account:Address:PostalCode
Factuur:Debiteur:FactuurPostcode
Wordt soms opnieuw aangemaakt, bij wijzigen adres
Account:BankAccount:@code
Factuur:Debiteur:Bankrekeningnummer
Bankaccount element alleen opnemen als de code (=rekeningnummer) is gevuld.
Als ingevuld, dan wordt hij gevalideerd.
Component [AccountBankAccount] Verplicht: Bankrekening: Nummer
<BankAccount code="063-0123456-10" default="1" format="NL10">
Account:BankAccount:@default
-
"1"
Account:BankAccount:@format
-
Factuur:Debiteur:FactuurLandCode2Prefix  + 10 dus "NL10" of “BE10”
Account:BankAccount:BICCode
Factuur:Debiteur:BICcode

Account:BankAccount:Holder:Name
Factuur:Debiteur:RekeningnummerNaam

Account:BankAccount:IBAN
Factuur:Debiteur:IBAN

Account:Contact:@gender
Factuur:Debiteur:PersoonGeslacht
“M”, “V” of “O”
Account:Contact:@number
Factuur:Debiteur:PersonId
Contact element alleen opnemen als number (=PersonID) is groter dan 0.
Contact number already exists in account:
Mag niet voorkomen bij andere debiteur.
Leeg laten kan niet, want dan wordt de contactpersoon steeds aangemaakt bij de debiteur.

Account:Contact:BirthName
Factuur:Debiteur:PersoonAchternaam

Account:Contact:FirstName
Factuur:Debiteur:PersoonVoornaam

Account:Contact:Initials
Factuur:Debiteur:PersoonVoorletters

Account:Contact:LastName
Factuur:Debiteur:PersoonAchternaam

Account:Contact:MiddleName
Factuur:Debiteur:PersoonTussenvoegsels

Account:Email
Factuur:Debiteur:Email

Account:Name
Factuur:Debiteur:Naam

Account:Note
Factuur:Debiteur:Opmerking

Account:Phone
Factuur:Debiteur:Telefoon

Account:VATNumber
Factuur:Debiteur:BTWnummer
Factuur en factuurregels:
Een factuur (GLTransaction) bestaat uit meerdere factuurregels (GLTransactionLine).
 1. De eerste factuurregel is in werkelijkheid de kop waarin het gehele bedrag staat
 2. De subregels bestaan uit (negatieve) bedragen of (negatieve) BTW bedragen. 
 3. Een combinatie is niet mogelijk.

Voorbeeld 1:
Als de subregel gaat over een bedrag van 5 euro met een BTW bedrag van 0 euro, dan wordt er één factuurregel aangemaakt met als bedrag “5” en als VATType “S” (No VAT).

Voorbeeld 2:
Als de subregel gaat over een bedrag van 5 euro met een BTW bedrag van 28 cent (6% BTW), dan worden er twee factuurregels aangemaakt. De eerste bevat alleen het bedrag (€-4,72) met als VATType “V” (Sales basis) en de laatste bevat verplicht een opsomming van alle BTW bedragen waarbij het in dit geval om 28 cent gaat (€-0,28) aangeduid met VATType “A” (Sales VAT). Hierbij is het van belang dat de juiste BTW verkoop grootboekrekening opgegeven wordt.

 1. Bij PaymentCondition is, indien toegevoegd, de code en de omschrijving verplicht.
 2. Bij PaymentTerms is een grootboekrekeningnummer en boekstuknummer verplicht. 
 3. Het grootboekrekeningstypekan één van de volgende numerieke waarden bevatten:
  1. 10: Kas
  2. 12: Bank
  3. 20: Debiteuren
  4. 22: Crediteuren
  5. 24: BTW
  6. 25: Medewerkersbetalingen
  7. 26: Vooruitbetalingen
  8. 27: Voorzieningen
  9. 29: Te betalen inkomstenbelasting
  10. 30: Vaste activa
  11. 32: Overige activa
  12. 35: Cumulatieve afschrijvingen
  13. 40: Voorraad
  14. 50: Eigen vermogen
  15. 52: Nog te verdelen resultaat
  16. 55: Langlopende schulden
  17. 60: Overige schulden
  18. 90: Algemeen
  19. 110: Omzet
  20. 111: Kostprijs van de omzet
  21. 120: Overige kosten
  22. 121: Algemene kosten
  23. 122: Afschrijvingskosten
  24. 123: Onderzoek en Ontwikkeling
  25. 125: Medewerkerskosten
  26. 130: Buitengewone kosten
  27. 140: Buitengewone inkomsten
  28. 150: Belastingen
  29. 160: Rente inkomsten

Factuur:
Exact Online
Coachview
Opmerking
GLTransaction:@entry
FactuurPrefix + Factuur:FactuurNummer
Boekstuknummer (=integer, dus prefix + factuurnummer moet naar integer te typecasten zijn. Max +- 2 miljard)
indien de waarde foutief is dan wordt er door Exact Online automatisch een geldig nummer gegenereerd
GLTransaction:Date
Factuur:Datum
Formaat: YYYY-MM-DD
GLTransaction:Description
Factuur:Omschrijving

GLTransaction:Journal:@code
-
Instelbaar in parameters (verkoop) dagboek


Factuurkop:
Dit is altijd de eerste GLTransactionLine.

Exact Online
Coachview
Opmerking
GLTransaction:GLTransactionLine:Account:@code
Factuur:Debiteur:@Debiteurnummer

GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:Value
Factuur:BedragInclBTW

GLTransaction:GLTransactionLine:Date
Afhankelijk van gekozen optie:
 • Factuur:StartDatumOrder
 • Factuur:EindDatumOrder
 • Factuur:Datum
 • DateTime.Now
Instelbaar in web.config:
 • StartOrder
 • EindOrder
 • FactuurDatum
 • Now
Formaat: YYYY-MM-DD
Dit is het boekingsjaar en de -periode
GLTransaction:GLTransactionLine:DueDate
Factuur:Vervaldatum
Formaat: YYYY-MM-DD
Afhankelijk van de instellingen in Exact-Online zal Exact-Online deze zelf berekenen
GLTransaction:GLTransactionLine:GLAccount:@code
Factuur:FactuurJournaal[type=”totaal”]:GrootboekRekeningNummer
Moeten in Coachview en Exact-Online overeenkomen.
GLTransaction:GLTransactionLine:References:YourRef
Factuur:Referentie

GLTransaction:GLTransactionLine:VATType
-
S


Factuurregel:
Voor elke factuurregel wordt een GLTransactionLine aangemaakt.Exact Online
Coachview
Opmerking
GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:Value
Factuur:FactuurRegel:Bedrag
Bedrag is negatief
GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:VAT:@code
Factuur:FactuurRegel:BTWCode
Moeten in Coachview en Exact-Online overeenkomen.
GLTransaction:GLTransactionLine:Costcenter:@code
Factuur:FactuurRegel:KostenplaatsCode

GLTransaction:GLTransactionLine:Costcenter:Description
Factuur:FactuurRegel:KostenplaatsOmschrijving

GLTransaction:GLTransactionLine:Description
Factuur:FactuurRegel:Naam
Optioneel: Naam
GLTransaction:GLTransactionLine:GLAccount:@code
Factuur:FactuurRegel:GrootboekRekeningNummer
Moeten in Coachview en Exact-Online overeenkomen.
GLTransaction:GLTransactionLine:GLAccount:Description
Factuur:FactuurRegel:GrootboekRekeningOmschrijving

GLTransaction:GLTransactionLine:Quantity
Factuur:FactuurRegel:Aantal

GLTransaction:GLTransactionLine:VATType
-
V


Factuurvoet (BTW sommatie):
Dit zijn de laatste GLTransactionLines. Voor elk FactuurBTW element wordt een GLTransactionLine aangemaakt.
Exact-Online berekent het BTW bedrag per factuurregel en niet per BTWpercentage zoals Coachview.

Exact Online
Coachview
Opmerking
GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:Value
Factuur:FactuurRegel:Bedrag
Bedrag is negatief
GLTransaction:GLTransactionLine:Amount:VAT:@code
Factuur:FactuurRegel:Code
Moeten in Coachview en Exact-Online overeenkomen.
GLTransaction:GLTransactionLine:FinPeriod
Zie FinYear
Zie FinYear (maand van de bepaalde datum pakken)
GLTransaction:GLTransactionLine:FinYear
Afhankelijk van gekozen optie:
 • Factuur:StartDatumOrder
 • Factuur:EindDatumOrder
 • Factuur:Datum
 • DateTime.Now
Instelbaar in web.config:
 • StartOrder
 • EindOrder
 • FactuurDatum
 • Now
GLTransaction:GLTransactionLine:GLAccount:@code
Factuur:FactuurRegel:GrootboekRekeningNummer
Moeten in Coachview en Exact-Online overeenkomen.
GLTransaction:GLTransactionLine:VATType
-
A