Een locatie is een bedrijf uit het bedrijvenbestand waarvoor een apart locatiedossier is aangelegd. Indien je locaties met verschillende kwalificaties zoals bijvoorbeeld voorzieningen en eisen, wilt onderscheiden, richt je locatierollen in. Voeg een of meerdere locatierollen toe aan het locatiedossier.