Introductie.

Waarom?
Een locatie is een bedrijf zonder of met een of meerdere trainingslokalen. Voordat je een locatie kunt gebruiken moet je eerst een bedrijf vastleggen en definiëren als locatie. Daarvoor leg je een bedrijfs- en  locatiedossier aan. Zijn er opleidingen die altijd op dezelfde locatie gegeven worden? Dan kun je een locatie aan het lesrooster van de opleidingssoort koppelen. Maak je met behulp van de opleidingssoort een opleiding, dan wordt deze locatie automatisch ingepland. Meldt Coachview dat deze locatie niet gebruikt kan worden omdat deze niet beschikbaar is, en zoek je een locatie die voldoet aan specifieke eisen? Zoek dan naar locaties met met behulp van een locatierol. Per locatie kun je een of meerdere trainingsruimtes vastleggen. Een bedrijf kan meerdere keren voorkomen als locatie.

Voorbeeld.
Bedrijf Coachview heeft twee trainingslokalen: Theorielokaal A.01 en Praktijkruimte A.02. Het Theorielokaal heeft als eis dat tafels en stoelen in theatervorm opgesteld moeten worden en als voorziening audiovisuele middelen aanwezig moeten zijn. Praktijkruimte A.02 heeft als eis klasopstelling en als voorziening moeten er computers aanwezig zijn. Je moet hiervoor twee locatiedossiers aanleggen, gekoppeld aan hetzelfde bedrijf Coachview. Het Theorielokaal krijgt de locatierollen 'Theater opstelling' en 'Audiovisuele middelen', de Praktijkruimte 'Klas opstelling' en 'Computers aanwezig'. Het aanleggen van een locatie per trainingsruimte is erg handig. Je houdt het overzicht wanneer ruimtes zijn gepland of niet gebruikt kunnen worden en Coachview waarschuwt als je een trainingsruimte dubbel boekt.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je ruimtes huurt bij een trainingslocatie. Je weet niet in welke trainingsruimte er uiteindelijk les gegeven wordt. In dit geval leg je een locatie aan, zonder het benoemen van een trainingsruimte. Voeg je een contactpersoon toe? Dan kun je makkelijk en indien gewenst automatisch een e-mail sturen om een ruimte te reserveren. Nadeel is dat je vaak dubbelboekingen krijgt omdat je maar één locatie hebt die je voor verschillende opleidingen per inplant.

Introductie video (2:35).


Stappen:

Vastleggen locatiedossier.Vastleggen locatierollen (kwalificaties) en toevoegen aan locatiedossier.Vastleggen van een of meerdere periodes waarin een locatie niet gereserveerd kan worden met behulp van niet-beschikbaarheid.