Geavanceerde instellingen.

Welke informatie automatisch naar EDU-DEX wordt verstuurd en welke informatie jij naar EDU-DEX kunt versturen, lees je hier.

Deze informatie wordt automatisch naar EDU-DEX verstuurd.
De informatie die in coachview staat bij het veld dat genoemd staat in de 1e kolom wordt in edu-dex geplaatst in het veld dat genoemd staat in de 2e kolom.

Coachview veld
Edu-dex veld
Opmerkingen
Opleidingssoort
Program

ID
Programid
DatabaseID
Code
Searchword

Naam
ProgramName
Voor de Edu-dex koppeling naar Springest is een weblink per opleidingssoort in de XML een voorwaarde. Deze wordt automatisch als link in de XML toegevoegd.

AantalOnderdelen
NumberOfContactSessions

Totaalaantaluur
ProgramDuration
Eenheid staat standaard op ‘uren’, eventueel aan te passen in Service center bij Standaardwaardes naar (niet aan te raden omdat Coachview werkt in uren):
  1. year
  2. week
  3. day
  4.  hour
Studiebelasting
StudyLoad
MinAantalDeelnemers
MinNumberOfParticipants

MaxAantalDeelnemers
MaxNumberOfParticipants

DocentID
ID
DatabaseID
DocentNaam
Teachername

VerkoopregelId
Cost ID
DatabaseID
VerkoopregelNaam
Cost summary

VerkoopregelBedragExclBTW
Cost Amount

VerkoopregelBedragBTW
Cost amount VAT

Opleiding
Program run

OpleidingID
ProgramRun ID

OpleidingStatus
ProgramRun Status
Status CV
Status Edu-dex
Te starten
Application opened
Definitief
Application opened
Uitgevoerd
Application closed
Afgerond
Application closed
Geannuleerd
Canceled


Application opened:

Als het aantal vrije plaatsen gelijk aan 0 is, wordt de status aangepast naar ‘application closed’.

OpleidingsBeginLocatieID
ProgramRun Location ID

OpleidingsBeginLocatieBezoekAdres
ProgramRun Location adress

OpleidingsBeginLocatiePostcode
ProgramRun Location zipcode

OpleidingsBeginLocatiePlaats
ProgramRun Location city

OpleidingsBeginLocatieLand
ProgramRun Location Country

OpleidingsOnderdeelID
ProgramRun Courseday ID

OpleidingsOnderdeelNaam
ProgramRun Courseday Name

OpleidingsOnderdeelDatum
ProgramRun Courseday Date

OpleidingsOnderdeelBeginTijd
ProgramRun Courseday Starttime

OpleidingsOnderdeelEindTijd
ProgramRun Courseday endtime

OpleidingsOnderdeelLocatieId
ProgramRun Courseday location ID

OpleidingsOnderdeelLocatieBezoekadres
ProgramRun Courseday location address

OpleidingsOnderdeelLocatieBezoekPostcode
ProgramRun Courseday location zipcode

OpleidingsOnderdeelLocatieBezoekPlaats
ProgramRun Courseday location city

OpleidingsOnderdeelLocatieBezoekLand
ProgramRun Courseday location country


Wil je niet dat deze bovenstaande Coachview informatie naar dat edu-dex veld gestuurd wordt?
Dan kun je een vrijveld inrichten en de code van het vrijveld invullen op de in rood gekleurde tekst aangegeven plaats en vervolgens de complete tekst uit de laatste kolom kopiëren en in Coachview plaatsen in het service center bij de koppeling edu-dex in vrije velden.
Zorg ervoor dat je via menu 'service center' en 'koppelingen' de configuratie voor 'EDU-DEX' hebt geopend.
Klik op 'Toon geavanceerde instellingen'.


De gegevens naar EDU-DEX worden via XML-bestanden verstuurd. Vink deze optie aan als Coachview voor het versturen moet valideren of deze XML-bestanden, aan de hand van de EDU-DEX - XSD (formaat-definitie),  juist zijn samengesteld.






Coachview verstuurt automatisch informatie over de opleidingssoort en opleiding naar EDU-DEX. Wil je niet dat deze standaard informatie verstuurd wordt? Richt dan in Coachview een vrijveld in, en plaats deze in een van de twintig vrije velden.


Coachview veld
Plaats deze tekst in een van de vrije velden in het service center
Opleidingssoort


Vervang vrijveldTest in de naam van het vrije veld
ID
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programClassification/ProgramId
Code
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programDescriptions/searchword
Naam
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programDescriptions/ProgramName
AantalOnderdelen
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programSchedule/genericProgramRun/numberOfContactSessions
TotaalaantalUuropleidingssoort:vrijveldTest=program/programClassification/programDuration
Studiebelastingopleidingssoort:vrijveldTest=program/programCurriculum/studyLoad
MinAantalDeelnemers
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programAdmission/MinNumberOfParticipants
MaxAantalDeelnemers
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programAdmission/MaxNumberOfParticipants
DocentID
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programCurriculum/teacher/id
DocentNaam
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programCurriculum/teacher/name
VerkoopregelId
verkoopregel:vrijveldTest=program/programSchedule/genericProgramRun/cost/costdata/id
VerkoopregelNaam
verkoopregel:vrijveldTest=program/programSchedule/genericProgramRun/cost/costdata/summaryText
VerkoopregelBedragExclBTW
verkoopregel:vrijveldTest=program/programSchedule/genericProgramRun/cost/costdata/amount
VerkoopregelBedragBTW
verkoopregel:vrijveldTest=program/programSchedule/genericProgramRun/cost/costdata/amountVAT

In onderstaande regels vind je informatie over een aantal velden die al standaard door Coachview ingesteld zijn, deze informatie wordt altijd doorgestuurd aan Edu-dex. Je kunt deze velden niet overschrijven met informatie die in vrije velden staat. Je kunt echter wel aangeven dat deze informatie op een andere plaats in Edu-dex terecht moet komen.
OpleidingssoortOmschrijving
ProgramDescription
OpleidingssoortDoelgroep
Objectives
opleidingssoortdoelgroep
Student profile
opleidingssoortvooropleiding
Eduction
opleidingssoortcategorieen
characteristics (let op, enkel categorieen met het vinkje 'publicatie website', gekoppeld aan opleidingssoorten, worden doorgestuurd.
Opleiding

OpleidingID
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Id
OpleidingStatus
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/status
OpleidingsBeginLocatieID
opleiding:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/location/Id
OpleidingsBeginLocatieBezoekAdres
opleiding:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/location/address
OpleidingsBeginLocatiePostcode
opleiding:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/location/zipcode
OpleidingsBeginLocatiePlaats
opleiding:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/location/city
OpleidingsBeginLocatieLand
opleiding:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/location/country
OpleidingsOnderdeelID
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/id
OpleidingsOnderdeelNaam
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/name
OpleidingsOnderdeelDatum
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/date
OpleidingsOnderdeelBeginTijd
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/starttime
OpleidingsOnderdeelEindTijd
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/endtime
OpleidingsOnderdeelLocatieId
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/location/Id
OpleidingsOnderdeelLocatieBezoekadres
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/location/address
OpleidingsOnderdeelLocatieBezoekPostcode
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/location/zipcode
OpleidingsOnderdeelLocatieBezoekPlaats
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/location/city
OpleidingsOnderdeelLocatieBezoekLand
opleidingsonderdeel:vrijveldTest=program/programSchedule/programRun/Courseday/location/country


De volgende EDU-DEX velden, die niet uit Coachview standaard meegestuurd worden, kun je ook nog via vrije velden wijzigen.
Edu-dex
Plaats deze tekst in een van de vrije velden in het service center

Vervang vrijveldTest in de naam van het vrije veld
Default op ‘true’

Advies van Edu-dex: Het is aan te raden om een programma waarvoor inschrijving niet mogelijk is in zijn geheel uit de XML feed te halen. De optie “aanmelding gesloten” is handig als de opleiding tijdelijk niet aangeboden wordt maar de opleider de opleiding wel tussentijds vindbaar wil houden
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programAdmission/applicationOpen
Default op ‘group’, eventueel aan te passen naar ‘individual’.

Advies van Edu-dex:; het inkoopproces wordt complexer door groepsprijzen. Stem af met uw afnemers/intermediairs hoe zij omgaan met groepsprijzen.
Standaard zijn de kosten van een opleiding per deelnemer. Een opleider kan echter aangeven dat inschrijving alleen per groep mogelijk is (applicationType=group). In dat geval moet er bij alle kosten <costData> apart worden aangegeven:
1. óf deze kosten zijn voor de groep (bijv totaalprijs voor opleiding) payableBy=group
 2. óf deze kosten zijn wél per deelnemer (bijv studiemateriaal) payableBy=individual
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programAdmission/applicationType
Default op ‘up-front’, eventueel aan te passen naar ‘afterwards’ of ‘installments’
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programAdmission/paymentDue
Default op ‘fixed starting date’, eventueel aan te passen naar ‘agreed starting date’, of ‘direct start’
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programAdmission/startDateDetermination
Default op ‘part-time, evnetueel aan te passen naar ‘full-time’, ‘dual’, ‘evening education’, of ‘distance learning’
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programClassification/programForm
Default op ‘none’, eventueel aan te passen naar ‘associate’, ‘bachelor’,  ‘master’, ‘academic bachelor’, ‘academic master’, …
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programClassification/programLevel
Default op ‘n.v.t’
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programClassification/programLocation
Default op ‘training’, eventueel aan te passen naar ‘regular’, ‘workshop’, ‘internship’, ‘coaching’, ‘home study’
opleidingssoort:vrijveldTest=program/programClassification/programType
Default op ‘eur’, eventueel aan te passen naar iso 4217: ‘eur’, ‘usd’, ‘jpy’, ….
verkoopregel:vrijveldTest=program/programSchedule/genericProgramRun/cost/costdata/currency