In Coachview bepaal je of een docent niet beschikbaar is in verband met vakantie, verlofdagen etc.
Wil je vakantieperiodes of verlofdagen bijhouden? Dan moet je dat doen via het persoonsdossier van de docent.