Met behulp van prijsafspraken registreer je afwijkende prijsafspraken en kortingen voor individuele personen en/of bedrijven.

Belangrijk om te weten:
 1. Prijsafspraken leg je vast per verkoopregel die is toegevoegd aan een opleidingssoort.
 2. Er zijn drie type prijsafspraken: korting (€ of %), toeslag (€ of %) of vaste prijs (€).
 3. De volgende voorwaarden zijn instelbaar: 
  1. Specifieke bedrijven of 
  2. Personen of 
  3. Specifieke persoonscategorieën of
  4. Specifieke bedrijfscategorieën of
  5. De aanvraagdatum van de periode. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat een prijsafspraak alleen gehanteerd mag worden wanneer iemand zich bijvoorbeeld inschrijft in december voor een opleiding die in maart plaats vindt, terwijl de prijs vanaf januari met een X bedrag verhoogd wordt of
  6. Betaalwijze.
 4. Kopieer je een opleidingssoort dan worden ook de verkoopregels met alle bijbehorende prijsafspraken gekopieerd.
 5. Heb jij, of een van jouw collega's, de module 'verkoop & facturatie'? Dan kun je met behulp van een aparte gebruikersrol het maken en beheren van prijsafspraken toekennen aan verschillende gebruikers. Wil je geen nieuwe rol aanmaken? Dan kun je de functie 'Prijsafspraak (Schrijven)' toevoegen aan een andere gebruikersrol.

Dit is niet mogelijk:
 1. Prijsafspraken leg je niet vast in een bedrijfs- of persoonsdossier.
 2. Prijsafspraken kunnen niet vastgelegd worden bij een verkoopregeltemplate.
 3. Prijsafspraken kunnen niet vastgelegd of gewijzigd worden bij een verkoopregel toegevoegd aan een aanvraag.
 4. Integratie met het opleidingsportaal van Coachview is nu nog niet mogelijk.


Stappen:

Prijsafspraak templateVastleggen van prijsafsprakenAanpassen van prijsafspraken
Zoeken en bewerken van prijsafspraken
prijsafspraken & afwijkend BTW tarief

case prijsafspraken in een 'en' - 'en' constructie