Kengetallen getotaliseerd naar opleidingssoort financieelOmschrijving
#Aanvragen
Het aantal aanvragen voor de opleidingssoort, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt
#Opdrachtgevers
Aantal verschillende bedrijven/personen van aanvragen met de status 'order', m.b.t. de betreffende opleidingssoort, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt
#Opleidingsvragen
Totaal aantal opleidingsvragen van de aanvragen die in de selectie zitten (wachtlijst én ingeschreven), waarvan de aanvraagdatum in de periode valt
Gefactureerd
Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd', van aanvragen van de betreffende opleidingssoort, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt
Niet betaald
Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd' én 'Niet betaald', van aanvragen van de betreffende opleidingssoort, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt
Omzet
Som van alle verkoopregels van aanvragen van de betreffende opleidingssoort, met de status 'Order', waarvan de aanvraagdatum in de periode valt
OpleidingsSoort
Code + Naam van de OpleidingsSoort waarop de opleiding is gebaseerd
Te factureren
Kengetal [Omzet] minus kengetal [Gefactureerd] (let op: kan dus vertekend zijn indien Omzet dan wel Gefactureerd niet in geselecteerde periode vallen)
Vervallen
Omzetsom van alle verkoopregels van de aanvragen van de betreffende opleidingssoort, met de status 'Vervallen', waarvan de aanvraagdatum in de periode valt
Verwachte omzet
Som van alle verkoopregels van de aanvragen van de betreffende opleidingssoort, met de status concept of Aangeboden, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt
Kosten
Som van alle inkooporders van alle opleidingen van de betreffende opleidingsSoort, met de status ‘Order’ (excl. btw), waarvan de begindatum van de opleiding in de periode valt
Kosten verwacht
Som van alle inkooporders van alle opleidingen van de betreffende opleidingsSoort, met de status ‘concept/offerte’ (excl. btw), waarvan de begindatum van de opleiding in de periode valt
Kosten vervallen
Som van alle inkooporders van alle opleidingen van de betreffende opleidingsSoort, met de status ‘vervallen’ (excl. btw), waarvan de begindatum van de opleiding in de periode valt
Rendement
Omzet – kosten
Verwacht rendement
(Omzet + Verwachte omzet) – (Kosten + Verwachte kosten)