Kengetallen getotaliseerd naar opleidingssoort operationeelOmschrijving
#Deelnameuren
Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle deelnames aan de betreffende opleidingssoort
#Deelnemers
Aantal opleidingsvragen die ingeschreven zijn bij onderdelen van opleidingen van de betreffende opleidingssoort
#Ingeschr. aanvragen
Aantal (unieke) aanvragen die ingeschreven zijn bij opleidingen van de betreffende opleidingssoort
#Onderdelen
Aantal opleidingsonderdelen bij opleidingen van de betreffende opleidingssoort
#Opdrachtgevers
Aantal verschillende bedrijven/personen van aanvragen met de status 'order', m.b.t. de betreffende opleidingssoort
#Opleidingen
Aantal opleidingen van de betreffende opleidingssoort
#Opleidingsuren
Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle opleidingsonderdelen van de betreffende opleidingssoort
Akkoord %
Percentage van de opleidingsvragen van de betreffende opleidingssoort die akkoord zijn (beschikbaar vanaf opleidingsstatus 'Uitgevoerd')
Opleidingssoort
Code + Naam van de OpleidingsSoort (hoofdkengetal)
Presentie %
Percentage van de deelnemers aan een opleiding van de betreffende opleidingssoort, die op onderdeelnivo Present waren
Slaging %
Percentage van de deelnemers aan een opleiding van de betreffende opleidingssoort, die op onderdeelnivo Geslaagd zijn