Kengetallen getotaliseerd naar periodeOmschrijving
Let op: filtercriteria Periode is verplicht!
#Aanvragen
Het aantal in de betreffende maand aangemaakte aanvragen
#Deelnameuren
Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle deelnames in de betreffende periode c.q maand
#Deelnemers
Aantal opleidingsvragen die ingeschreven zijn bij opleidingsonderdelen die vallen in de betreffende periode c.q maand
#Onderdelen
Aantal opleidingsonderdelen die uitgevoerd worden in de betreffende periode c.q maand
#Opdrachtgevers
Aantal verschillende bedrijven/personen die in de betreffende periode c.q maand 'order' hebben gegeven voor een aanvraag
#Opleidingen
Aantal opleidingen waarvan minimaal één onderdeel in de betreffende periode c.q maand valt
#Opleidingsuren
Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle opleidingsonderdelen die in de betreffende periode c.q maand vallen
#Orders
Aantal aanvragen waarvan de status in die periode c.q maand verhoogd is naar 'Order'
Gefactureerd
Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd', waarvan de factuurdatum in de betreffende periode c.q maand valt
JaarMaand
Samenvoeging van jaar en maand (hoofdkengetal)
Niet betaald
Som van alle facturen van de status 'Gefactureerd' én 'Niet betaald', waarvan de factuurdatum in de betreffende periode c.q maand valt
Omzet
Som van alle verkoopregels van aanvragen met de status 'Order', waarvan de orderdatum in de betreffende periode c.q maand valt
Te factureren
Kengetal [Omzet] minus kengetal [Gefactureerd](let op: kan dus vertekend zijn indien Omzet dan wel Gefactureerd niet in geselecteerde periode vallen)
Vervallen omzet
Som van alle verkoopregels van de aanvragen met de status 'Vervallen', waarvan de vervaldatum in de betreffende maand valt
Verwachte omzet
Som van alle verkoopregels van de aanvragen met de status 'Concept' of 'Aangeboden', waarvan de aanvraagdatum in de betreffende periode c.q maand valt
Kosten
Som van alle inkooporders met status ‘Order’ (excl. btw), waarvan de orderdatum in de betreffende periode c.q maand valt
Kosten verwacht
Som van alle inkooporders met status ‘Concept/offerte’ (excl. btw), waarvan de aanmaakdatum in de betreffende periode c.q maand valt
Kosten vervallen
Som van alle inkooporders met status ‘Vervallen’ (excl. btw), waarvan de vervaldatum in de betreffende periode c.q maand valt
Rendement
Omzet – kosten
Verwacht rendement
(Omzet + Verwachte omzet) – (Kosten + Verwachte kosten)