Kengetallen getotaliseerd naar opdrachtgeverOmschrijving
#Aanvragen
Het aantal aan de opleiding gerelateerde aanvragen
#Deelnameuren
Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle deelnames van aanvragen van de opdrachtgever
#Deelnemers
Aantal ingeschreven opleidingsvragen van de opdrachtgever
#Onderdelen
Aantal opleidingsonderdelen waarop medewerkers van de opdrachtgever staan ingeschreven
#Opleidingen
Aantal opleidingen waarop medewerkers van de opdrachtgever staan ingeschreven
#Opleidingssoorten
Aantal verschillende opleidingenssoorten van de opleidingen waarop medewerkers van de opdrachtgever staan ingeschreven
#Opleidingsuren
Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle onderdelen van de opleidingen waarop medewerkers van de opdrachtgever staan ingeschreven
#Opleidingsvragen
Totaal aantal opleidingsvragen van de opdrachtgever (wachtlijst én ingeschreven)
#Wachtlijst
Aantal nog niet ingeschreven opleidingsvragen van de opdrachtgever (status 'wachtlijst')
Akkoord %
Percentage van de opleidingsvragen van medewerkers van de opdrachtgever die akkoord zijn (beschikbaar vanaf opleidingsstatus 'Uitgevoerd')
Gefactureerd
Som van alle facturen van de status 'Gefactureerd' van aanvragen van de opdrachtgever
Niet betaald
Som van alle facturen van de status 'Gefactureerd' én 'Niet betaald' van aanvragen van de opdrachtgever
Omzet
Som van alle verkoopregels van aanvragen van de opdrachtgever, met de status 'Order'
Opdrachtgever
Naam opdrachtgever (bedrijfsnaam dan wel naam persoon i.g.v. particulier) (hoofdkengetal)
Presentie %
Percentage van de deelnemers van de opdrachtgevers, die op onderdeelnivo Present waren
Slaging %
Percentage van de deelnemers van de opdrachtgever, die op onderdeelnivo geslaagd zijn
Te factureren
Kengetal [Omzet] minus kengetal [Gefactureerd] (let op: kan dus vertekend zijn indien Omzet dan wel Gefactureerd niet in geselecteerde periode vallen)
Vervallen
Som van alle facturen van de opdrachtgever, met als status 'Gefactureerd', die nog niet betaald zijn en waarvan de betalingstermijn verstreken is
Vervallen omzet
Som van alle verkoopregels van de aanvragen van de oprachtgever met de status 'Vervallen'
Verwachte omzet
Som van alle verkoopregels van de aanvragen van de opdrachtgever met de status 'concept' of 'Aangeboden'
Kostenindicatie
Som van alle een de aanvraag gerelateerde opleidingen gerelateerde inkooporders met status 'Order' (excl. BTW), naar raot verdeeld over de 'deelnemer-uitvoeringen' van de betreffende aanvraag.
Kostenindicatie verwacht
Som van alle een de aanvraag gerelateerde opleidingen gerelateerde inkooporders met status 'concept/offerte' (excl. BTW), naar ratio verdeeld over de 'deelnemer-uitvoeringen' van de betreffende aanvraag.
Kostenindicatie vervallen
Som van alle een de aanvraag gerelateerde opleidingen gerelateerde inkooporders met status 'vervallen' (excl. BTW), naar raot verdeeld over de 'deelnemer-uitvoeringen' van de betreffende aanvraag.
Rendementsindicatie
[Omzet] - [Kostenindicatie]
Verwachte rendementsindicatie
([Omzet] + [Verwachte omzet]) - ([Kostenindicatie] + [Kostenindicatie verwacht])