Kengetallen getotaliseerd naar opleidingOmschrijving
#Aanvragen
Het aantal aan de opleiding gerelateerde aanvragen
#Bezet
Het maximaal aantal ingeschreven deelnemers bij de onderdelen van de opleiding
#Deelnameuren
Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle deelnames aan de opleiding
#Deelnemers
Aantal deelnemers van de (tot de selectiebehorende onderdelen van de) opleiding
#Onderdelen
Aantal (tot de selectiebehorende) onderdelen van de opleiding
#Opleidingsuren
Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle onderdelen van de opleiding
#Aanvragen
Het aantal aan de opleiding gerelateerde aanvragen
#Studiebelasting
Som van de studiebelasting van alle onderdelen van de opleiding
#Vrije plaatsen
Minimum van de beschikbare vrije plaatsen van de onderdelen van de opleiding
Akkoord %
Percentage van de opleidingsvragen van die opleiding die akkoord zijn (beschikbaar vanaf opleidingsstatus 'Uitgevoerd')
Einddatum
Datum van het laatste onderdeel van de opleiding
Gefactureerd
Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd', die aan de opleiding gerelateerd zijn via de bijbehorende aanvragen
Niet betaald
Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd' én 'Niet betaald', die aan de opleiding gerelateerd zijn via de bijbehorende aanvragen
Omzetindicatie
Som van alle verkoopregels van de aan de opleiding gerelateerde aanvragen met status 'Order'
Opleiding
Code + Naam Opleiding(hoofdkengetal)
OpleidingsSoort
Code + Naam van de OpleidingsSoort waarop de opleiding is gebaseerd
Presentie %
Percentage van de deelnemers aan de opleiding die op onderdeelnivo Present waren
Slaging %
Percentage van de deelnemers aan de opleiding die op onderdeelnivo geslaagd zijn
Startdatum
Datum van het eerste onderdeel van de opleiding
Te factureren
Kengetal [Omzet] minus kengetal [Gefactureerd] (let op: kan dus vertekend zijn indien Omzet dan wel Gefactureerd niet in geselecteerde periode vallen)
Verwachte omzet
Som van alle verkoopregels van de aan de opleiding gerelateerde aanvragen, waarbij de orderstatus van de aanvraag is concept of Aangeboden
Kosten
Som van alle aan de opleiding gerelateerde inkooporders met status 'Order' (excl. BTW)
Kosten vervallen
Som van alle aan de opleiding gerelateerde inkooporders met de status 'vervallen' (excl. BTW)
Kosten verwacht
Som van alle aan de opleiding gerelateerde inkooporders met de status 'concept/offerte' (excl. BTW)
Rendement
[omzetindicatie]-[kosten]
Verwacht rendement
(Omzetindicatie + Verwachte omzet) - (Kosten + Verwachte omzet)