Introductie
Een opleiding kan verschillende statussen doorlopen.
Elke status wordt in verschillende stappen uitgelegd.

 In verschillende zoekschermen kan gezocht worden op status 'Lopend'. Dit is geen echte status maar de statussen 'Te Starten', 'Definitief' en 'Uitgevoerd' samengevat.