Met behulp van de webservice 'ToevoegenWebAanvraagV2' wordt het versturen van het inschrijfformulier met correcte deelnemers- en opleidingsinformatie naar Coachview geregeld. Denk daarbij aan de gegevens van het bedrijf (bezoekadres, factuurgegevens), contactpersoon en van de deelnemers. De inschrijving komt binnen als webaanvraag. Deze webaanvraag moet handmatig door de backoffice of automatisch door Coachview verwerkt worden.

De keuze van verwerking van de webaanvraag in Coachview bestaat uit:
 1. De deelnemers plaatsen op de wachtlijst (nog niet ingeschreven op de opleiding).
 2. De deelnemers direct inschrijven in de opleiding.
 3. De webaanvraag annuleren, er wordt verder niets meer mee gedaan.

Het meegegeven van de opleidingssoort is verplicht. Een opleiding hoeft niet meegegeven te worden. De opleiding moet in Coachview gemaakt zijn met de mee te geven opleidingssoort, of een variant daarvan.
 1. Opleidingssoort bekend, opleiding niet bekend: deelnemer(s) alleen te plaatsen op de wachtlijst.
 2. Opleidingssoort bekend, opleiding bekend: deelnemer(s) plaatsen op de wachtlijst of direct inschrijven in de opleiding.

Inhoud ToevoegenWebAanvraagV2


Voorbeeld inschrijfformulieren:
 1. Formulier zonder webservice uitleg: https://demo-bedrijf.opleidingsportaal.nl/inschrijvenformulier
 2. Formulier met webservice uitleg: https://demo-bedrijf.opleidingsportaal.nl/inschrijvenformulierwebbouwer

Opleidingssoort:

<aWebAanvraag>

     <OpleidingsSoortCode>CV-B</OpleidingsSoortCode>

     <OpleidingsSoortNaam>Coachview basis workshop</OpleidingsSoortNaam>


Opleiding:

<aWebAanvraag>

    <OpleidingCode>CV-B-8</OpleidingCode>

    <OpleidingNaam>Coachview basis workshop</OpleidingNaam>


Referentienummer / Oosprong / Opmerking:
<aWebAanvraag>

    <ReferentieNrKlant>Opdr: 1A345TG</ReferentieNrKlant>

    <Oorsprong>Website aanvraag</Oorsprong>

    <Opmerking>Dieet wensen vegetarisch. Graag telefonisch contact</Opmerking>


Contactpersoon is wel of geen deelnemer:
 1. True: de persoon is contactpersoon en deelnemer. Het is mogelijk om extra deelnemers toe te voegen.
 2. False: de persoon is alleen contactpersoon. Je moet minimaal een deelnemer toe voegen.


<aWebAanvraag>

    <ContactPersoonIsDeelnemer>true</ContactPersoonIsDeelnemer>


Contactpersoon is leidinggevende van de toegevoegde deelnemers:
 1. True: contactpersoon is leidinggevende.
 2. False: contactpersoon is geen leidinggevende.


<aWebAanvraag>

    <ContactPersoonIsLeidinggevende>false</ContactPersoonIsLeidinggevende>


Bedriijfsgegevens postadres:
Postadres:
<aWebAanvraag>

   <Bedrijf>

      <Naam>Coachview</Naam>

      <Adres>Postbus 3</Adres>

      <Postcode>5466 SB</Postcode>

      <Plaats>Veghel</Plaats>


Bezoekadres:

<aWebAanvraag>

   <Bedrijf>

      <BezoekAdres>Postbus 3</Adres>

      <BezoekPostcode>5466 SB</Postcode>

      <BezoekPlaats>Veghel</Plaats>


Factuuradres:

<aWebAanvraag>

   <Bedrijf>

      <FactuurAdres>Postbus 3</Adres>

      <FactuurPostcode>5466 SB</Postcode>

      <FactuurPlaats>Veghel</Plaats>


Wil je het postadres als bezoekadres gebruiken?

<GebruikPostadresAlsBezoekadres>true</GebruikPostadresAlsBezoekadres>


Wil je het postadres als factuuradres gebruiken?

<GebruikPostadresAlsFactuuradres>true</GebruikPostadresAlsFactuuradres>


Met de Opt-in/out optie registreer je dat een bedrijf wel of geen toestemming

geeft om e-mails zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven naar toe te sturen.

Je voldoet hiermee aan de Nederlandse SPAM-wetgeving.

 1. OptIn: true bedrijf wil wel mailings ontvangen.
 2. Optout: true bedrijf wil geen mailings ontvangen.

Bedrijfscategorieën:
Plaats een of meerdere bedrijfscategorieën bij een bedrijf en maak zo onderscheid in, en het zoeken naar een of meerdere bedrijven, makkelijker. Let op: de categorie die wordt meegegeven moet letterlijk in Coachview zijn aangemaakt.

Categorieën (ArrayOfWebaanvraagCategorie)

<aWebAanvraag>

   <Bedrijf>

     <Categorieen>

       <Naam>Zuid</Naam>

       <Naam>Transport</Naam>

       <Naam>Mond op mond</Naam>

     </Categorieen>


Bedrijf vrije velden:
Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een bedrijf is in te vullen. Het is mogelijk om een of meerdere vrije velden in te richten. Een vrije veld is altijd een tekst veld van één regel. Gebruik een vrije veld als de informatie uniek is per bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een klantnummer.

Vrijevelden (ArrayOfWebaanvraagVrijveld)

<aWebAanvraag>

   <Bedrijf>

      <Vrijevelden>

         <WebaanvraagVrijveld>

            <VrijVeldCode>VrijveldKlantnummer</VrijVeldCode>

            <VrijVeldData>1609ZZCV</VrijVeldData>

         </WebaanvraagVrijveld>

      </Vrijevelden>


Debiteurgegevens, aandachtspunten:
<aWebAanvraag>

    <Debiteur>

       <EmailTypeId>Geen or Bedrijf or Contactpersoon or Anders or ContactpersoonAanvraag</EmailTypeId>

       <EmailadresAnders>finadmin@demobedrijf.nl</EmailadresAnders>

       <VerzendwijzeFactuur>Geen or Onbekend or Email or Print</VerzendwijzeFactuur> 

       <DebiteurnummerExtern>8045268</DebiteurnummerExtern>

       <BetalingsTermijn>30</BetalingsTermijn>

       <Particulier>false</Particulier>

 1. EmailTypeId: naar wie moet de factuur gestuurd worden.
 2. VerzendwijzeFactuur: hoe moet de factuur gestuurd worden.
 3. Particulier: true dan betaald de deelnemer zelf de factuur

Contactpersoon (zelf deelnemer en/of contactpersoon), aandachtspunten:
<aWebAanvraag>

    <ContactPersoon>

      <Achternaam>Remery</Achternaam>

      <Voorletters>R.G.</Voorletters>

      <Tussenvoegsels></Tussenvoegsels>

      <Voornaam>Remy</Voornaam>

      <AchterTitel>BA</AchterTitel>

      <Titel>Ing.</Titel>

      <Geslacht>M</Geslacht>

      <Adres>Postelplein 12A</Adres>

      <Postcode>9999 ZZ</Postcode>

      <Afdeling>Opleidingen</Afdeling>

      <Functie>Backoffice</Functie>

      <TelefoonMobiel>06-12345678</TelefoonMobiel>

      <TelefoonDirect>0884488500</TelefoonDirect>

      <TelefoonPrive>0493-123456</TelefoonPrive>

      <Emailadres>test@coachview.net</Emailadres>

      <Emailadres2>test@outlook.com</Emailadres2>

      <OptIn>false</OptIn>

      <OptOut>true</OptOut>

 1. Geslacht: M=man, V=vrouw, O=onbekend.
 2. Adres: inclusief huisnummer.
 3. Postcode: 4 letters, spatie en 3 cijfers (voor NL).
 4. Afdeling / Functie: moeten zijn aangemaakt in Coachview en exact overeenkomen.
 5. Emailadres: zakelijk e-mailadres.
 6. Emailadres2: privé e-mailadres.

Persoonscategorieën contactpersoon:
Plaats een of meerdere persoonscategorieën bij een persoon en maak zo onderscheid in, en het zoeken naar een of meerdere personen, makkelijker. Let op:de categorie die wordt meegegeven moet letterlijk in Coachview zijn aangemaakt.

 

Categorieen (ArrayOfWebaanvraagCategorie)

    <aWebAanvraag>

        <ContactPersoon>

            <Categorieen>

                <WebaanvraagCategorie>

                    <Naam>hbo</Naam>

                </WebaanvraagCategorie>

            </Categorieen>


Persoon vrije velden contactpersoon:
Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een persoon is in te vullen. Het is mogelijk om een of meerdere vrije velden in te richten. Een vrije veld is altijd een tekst veld van één regel. Gebruik een vrije veld als de informatie uniek is per persoon. Denk bijvoorbeeld aan een klantnummer, BIG registratienummer of dieetwensen. Let op: de code voor het vrije veld moet in Coachview al bestaan en moet precies overeenkomen. Dus controle is gewenst.

<aWebAanvraag>

    <ContactPersoon>

        <VrijeveldenPersoon>

            <WebaanvraagVrijveld>

                <VrijVeldCode>VrijveldBIGNummer</VrijVeldCode>

                <VrijVeldData>12345678912</VrijVeldData>

            <WebaanvraagVrijveld>

            <WebaanvraagVrijveld>

                <VrijVeldCode>vrijveldDieetwensen</VrijVeldCode>

                <VrijVeldData>Vegetarisch</VrijVeldData>

            <WebaanvraagVrijveld>    


Het is mogelijk om een of meerdere vrije velden bij de opleidingsvraag mee te sturen. Een verbinding tussen een opleiding en een deelnemer (persoon).

<aWebAanvraag>

    <ContactPersoon>

         <VrijeveldenOpleidingsvraag>

             <WebaanvraagVrijveld>

                 <VrijVeldCode>VrijveldLunch</VrijVeldCode>

                 <VrijVeldData>Ja</VrijVeldData>

          <WebaanvraagVrijveld>    Deelnemer(s):
Voor het doorsturen van deelnemer gegevens zie de elementen contactpersoon. Let op: is bij contactpersoon aangegeven dat deze tevens deelnemer is (ContactPersoonIsDeelnemer = true)? Dan geen deelnemer gegevens meesturen.

De gegevens per deelnemer in dit element meesturen.


    <aWebAanvraag>

        <Deelnemers>


Voorbeeld vrijveld opleidingsvraag wordt op deze manier vastgelegd.

<Deelnemers>

    <WebAanvraagPersoon>

        <VrijeveldenOpleidingsvraag>

             <WebaanvraagVrijveld>

                <VrijVeldCode>VrijveldNaamStudiedag</VrijVeldCode>

                <VrijVeldData> De autonome leerling op 16 oktober 2016</VrijVeldData>Autorisatie eigenaar:
Voor het doorsturen van de autorisatie eigenaar zie de elementen contactpersoon. De autoristatie eigenaar is de persoon die deelname van deelnemer(s) moet accorderen.


De gegevens in dit element meesturen.

    <aWebAanvraag>

        <AutorisatieEigenaar>Workshops / events:
Een opleiding (opleidingssoort) bestaat uit een of meerdere onderdelen (dagen / dagdelen) die samen het lesrooster vormen. Wil je voor bijvoorbeeld een workshop of event alleen de gekozen workshops (een van de onderdelen) meegeven dan gaat dat als volgt.


Er kan gekozen worden in de ochtend en de middag tussen workshop 1 of 2. De plenaire bijeenkomst is verplicht. Voorbeeld: er wordt gekozen voor workshop 2 in de ochtend en workshop 1 in de middag.

<aWebAanvraag>

        <WebAanvraagOnderdelen>

          <WebAanvraagOnderdeel>

            <OpleidingssoortonderdeelId>2301</OpleidingssoortonderdeelId>

            <Code>WS-P</Code>

            <Naam>Plenaire bijeenkomst</Naam>

          </WebAanvraagOnderdeel>

          <WebAanvraagOnderdeel>

            <OpleidingssoortonderdeelId>2304</OpleidingssoortonderdeelId>

            <Code>WS-02</Code> CursiefSneltoets Ctrl+I

            <Naam>Workshop 2 ochtend</Naam>

          </WebAanvraagOnderdeel>

          <WebAanvraagOnderdeel>

            <OpleidingssoortonderdeelId>2305</OpleidingssoortonderdeelId>

            <Code>WS-M1</Code>

            <Naam>Workshop 1 middag</Naam>

          </WebAanvraagOnderdeel>