De bedrijven en personen.

Alle contacten die vastgelegd worden. Denk bij een bedrijf bijvoorbeeld aan klanten, een locatie waar trainingen worden gegeven, een cateringbedrijf, jouw eigen bedrijf, leveranciers van lesmateriaal etc. Personen zijn bijvoorbeeld deelnemers, eigen medewerkers, contactpersonen van klanten en/of leveranciers, docenten, lotusmedewerkers etc.

Docent:
Een docent is een persoon uit het personenbestand waarvan je apart een docentdossier moet aanleggen wil je de docent kunnen plannen in de opleiding. Je kunt één of meerdere docentrollen aan een docent toevoegen. Daarmee geef je aan voor welke opleidingen de docent is gekwalificeerd en mag geven. Vervolgens kan bij het inrichten van een onderdeel van een opleidingssoort aangegeven worden welke docentrol(len) voor de uitvoering van dit onderdeel vereist zijn. Uiteindelijk kan bij het inplannen van een docent bij een opleiding weer gekeken worden welke docenten voldoen aan deze vereiste rol.

Locatie:
Een locatie is een bedrijf uit het bedrijvenbestand waarvoor je een apart locatiedossier kunt aanleggen. Een bedrijf kan hierbij meerdere keren voorkomen omdat je gebruik wil maken van verschillende ruimtes/lokalen. Coachview heeft bijvoorbeeld twee lokalen waarin getraind kan worden, trainingsruimte 1 en 2. Daarvoor moet je dus 2 locatiedossiers aanmaken, gekoppeld aan het bedrijf Coachview.


Wil je meer weten? klik en lees meer.