De opleiding.

Geven de opleidingssoorten het aanbod weer, de opleiding is de uitvoering. In een opleiding worden de datums, tijden, docent(en) en locatie(s) vastgelegd. Denk aan een open inschrijving. Stel de cursus 'Training Coachview' wordt drie keer per jaar aangeboden. Je maakt dan met behulp van de bijbehorende opleidingssoort drie keer een opleiding aan. Elk van deze drie opleidingen krijgt een andere start- en einddatum en wellicht worden per opleiding verschillende docenten en locaties gepland. Wordt een persoon direct ingeschreven op de opleiding dan wordt er een opleidingsvraag voor deze persoon gecreëerd. De status van deze opleidingsvraag is dan ‘Ingepland’.

Een opleiding kan verschillende statussen doorlopen:
  1. Te starten: de opleiding is gepland en gepubliceerd. Je weet echter nog niet of het aantal deelnemers voldoende zal zijn om de opleiding door te laten gaan. De opleiding is dus nog optioneel.
  2. Definitief: de opleiding gaat door. Er zijn voldoende deelnemers of je besluit dat, ondanks er niet voldoende deelnemers zijn, de opleiding toch door kan gaan. Je kunt nu de presentie en slaging registreren.
  3. Uitgevoerd: de laatste lesdag is geweest maar de evaluaties moeten nog ingevuld en beoordeeld worden en wellicht moet er nog gefactureerd worden. Je kunt geen deelnemers meer in- of uitschrijven en je kunt de planning niet meer aanpassen.
  4. Afgerond: de administratie is volledig gedaan, je bent klaar met deze opleiding.

Een opleiding wordt bij status 1 tot en met 3 getoond in het zoekscherm van de opleiding. Heeft de opleiding status 4 gekregen dan verdwijnt deze uit de lijst. Zoek je in de verschillende zoekschermen op de status van de opleiding dan wordt standaard de status 'Lopend' getoond. Dit is geen echte status maar de statussen 1 tot en met 3 samengevat.Gaat de opleiding niet door dan krijgt deze de status 'Geannuleerd'.

Wil je meer weten over de statussen van de opleiding? Klik hier voor meer informatie!