De opleidingssoort.

Met behulp van opleidingssoorten, het hart  van Coachview, wordt jouw (basis)aanbod aan cursussen, bijscholingen, symposia, workshops etc. vastgelegd.

In de opleidingssoort kun je:
  1. het lesrooster vastleggen met behulp van onderdelen,
  2. vastleggen dat materiaal nodig is,
  3. bepalen dat examencijfers per deelnemer genoteerd moeten worden met behulp van resultaten,
  4. de standaardprijs voor een deelnemer of voor een groep vastleggen,
  5. bepalen dat facturen die jij moet betalen voor bijvoorbeeld huur trainingsruimte, catering etc. genoteerd moeten worden met behulp van inkoopregels,
  6. zorgen dat het afnemen van een evaluatie voor deelnemers en/of docenten wordt geautomatiseerd,
  7. het budget of te behalen studiepunten vastleggen met behulp van saldo’s,
  8. jouw werkproces rondom een opleiding bepalen met behulp van actie templates, wie moet wat op een bepaald moment in Coachview doen of moet Coachview dat voor jou automatisch uitvoeren.

Je kunt de opleidingssoort ook wel zien als een blauwdruk, sjabloon, template, moederdraaiboek of geraamte waarvan de gegevens worden gebruikt bij het maken van een aanvraag, opleiding en opleidingsvraag. Hoe beter en nauwkeuriger je de gegevens samenstelt, hoe eenvoudiger het is om je administratie uit te voeren. Je moet dus goed nadenken welke soorten opleidingen je geeft of gaat geven.