Introductie.
Beginner Ervaren Expert
Korte introductie video.


Een verzamelfactuur is anders dan een normale factuur. Met een normale factuur factureer je de kosten van één aanvraag, samengesteld met behulp van één opleidingssoort, voor één debiteur. Maak je gebruik van een verzamelfactuur dan verwerk je meerdere aanvragen van verschillende opleidingssoorten op één factuur. Deze aanvragen moeten wel gemaakt zijn voor dezelfde debiteur. Er mogen verschillende verkoopregels met verschillende grootboekrekeningen, btw codes en kostenplaatsen gebruikt worden.

Dit moet je vooraf weten!
 1. Dezelfde debiteur.
 2. Aanvragen met status 'deelfacturatie' kunnen ook op een verzamel factuur worden geplaatst.
 3. Een verzamelfactuur hoeft niet voor 100% gefactureerd worden, deelfacturatie is dus mogelijk.
 4. Termijnbetaling is mogelijk.
 5. Het is mogelijk om extra verkoopregels toe te voegen bij de aanvraag als deze opgenomen is bij een verzamelfactuur.
 6. De aanvragen moeten de verkoopstatus 'Order' hebben, en dus de financiële status 'Te factureren' of 'Deelfacturatie'.
 7. De betaalwijze van de verschillende aanvragen hoeven niet overeen te komen.
 8. De order start- en einddatum kan niet via start- en einddatum opleiding bepaald worden.

Hoe doe je dat?
 1. Via een aanvraag: maak één factuur aan voor een of meerdere aanvragen van dezelfde debiteur.
 2. Via een debiteurendossier: maak één factuur aan voor een of meerdere aanvragen, alleen als hiervoor openstaande bedragen zijn.
 3. Via het facturen overzichtsscherm: selecteer de debiteur met openstaande facturen.

Er wordt bij het maken van de factuur een lijst getoont met alle openstaande orderverkoopregels, gegroepeerd per aanvraag.
De keuze welke aanvragen gefactureerd mogen worden bepaal je zelf.

Is het gelukt om met meerdere aanvragen en opleidingssoort één verzamelfactuur te maken dan kan het resultaat er zo uitzien.


Voorbeelden.

Voorbeeld

Start
Stel maandelijkse één factuur samen van alle inschrijvingen die in december 2017 zijn binnen gekomen voor debiteur InnoPhase B.V., en die nog niet, of deels, gefactureerd zijn. Hoe je dit doet via de aanvraag, debiteurdossier of facturenscherm lees je hieronder.

Maak een verzamelfactuur via de aanvraag.