Introductie.
Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen verstuur je met MailChimp snel en makkelijk online nieuwsbrieven naar verschillende doelgroepen. De personen zijn of worden geregistreerd in Coachview en moeten dus automatisch toegevoegd worden aan MailChimp. Wil een persoon geen nieuwsbrief meer ontvangen of wijzig je gegevens van een persoon? Dan kun je dat regelen vanuit Coachview, de veranderingen worden automatisch doorgevoerd in MailChimp.

In deze instructie lees wat er gebeurd als je gegevens van een persoon, die is ingeschreven op een doelgroep en de bijbehorende MailChimp lijst, wijzigt.


Persoonsgegevens wijzigen.
Als je een koppeling tot stand brengt met een MailChimp lijst via het Service center, creëert Coachview een doelgroep. Aan deze doelgroep worden drie actie templates toegevoegd. Een daarvan is de actie template 'Mailchimp - 'MailChimp IP nieuwsbrief - persoon wijzigen'. In deze actie template kun je aangeven onder welke voorwaarden gegevens van een persoon in MailChimp automatisch gewijzigd moeten worden.

Deze voorwaarden kun je zelf wijzigen. Dit doe je door de actie te openen en op de 'Bewerken' knop te klikken.
Bij de optie 'Persoon wijziging triggeren op velden' zie je een aantal persoonsgegevens die aan- of uitgevinkt staan.


Wijzig je een van de aangevinkte persoonsgegevens in het persoonsdossier van de persoon die is toegevoegd aan de doelgroep.
Dan wordt er een actie klaargezet die de gewijzigde gegevens doorvoert in MailChimp.

Laten we het volgende voorbeeld bekijken:
Medewerker Remy Remery van bedrijf 'InnoPhase' van de afdeling 'Implementatie en Training' , met de persoonscategorie 'IP Nieuwsbrief' is toegevoegd aan de doelgroep en MailChimp lijst.
In MailChimp zijn de volgende gegevens bekend.

De voornaam is niet juist gespeld en de voorletters ontbreken.
Wat blijkt nu? In het persoonsdossier van Coachview blijken de gegevens niet goed te zijn vastgelegd.


Dus wijzig je de voornaam en voeg je de tussenvoegsels toe.

Coachview maakt en voert de actie 'Mailchimp - MailChimp - persoon wijzigen' uit en de gegevens worden in MailChimp automatisch bijgewerkt.