Introductie.
Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen verstuur je met MailChimp snel en makkelijk online nieuwsbrieven naar verschillende doelgroepen. De personen zijn of worden geregistreerd in Coachview en moeten dus automatisch toegevoegd worden aan MailChimp. Wil een persoon geen nieuwsbrief meer ontvangen of wijzig je gegevens van een persoon? Dan kun je dat regelen vanuit Coachview, de veranderingen worden automatisch doorgevoerd in MailChimp.

In deze instructie richt je de doelgroep in die Coachview automatisch voor je heeft gemaakt, en zie je hoe deze gebruikt wordt.


Richt jouw doelgroep in.
Jouw doelgroep kun je openen via functiegroep 'Competentiemanagement' en functie 'Doelgroep'. Deze functie opent het zoekscherm met doelgroepen.
De naam van jouw doelgroep is overgenomen van de lijstnaam die je in het Service center hebt geselecteerd, met toevoeging 'Mailchimp - 'MailChimp'.
  1. Klik op de naam om de doelgroep te openen, je komt terecht in de tab 'Algemeen'.
  2. Klik op de knop 'Bewerken'.
  3. Wijzig naar keuze de naam en vul indien van toepassing een omschrijving in. Deze omschrijving is voor jou en je collega's en vertelt wat waarvoor deze bestemd is het wat het doet.
  4. Bepaal aan de hand van 5 kenmerken in één of meerdere regels welke personen automatisch aan deze doelgroep mogen worden toegevoegd. Deze personen worden automatisch geplaatst in de gekoppelde MailChimp 'lijst'.
  5. Heb je aan één regel niet genoeg klik dan op 'Voeg een regel toe', en vul daar een of meerdere kenmerken in.
  6. Klik op 'Opslaan' om de ingevulde gegevens te bewaren.

Je kunt naar wens combinaties maken van deze 5 criteria, en je kunt meerdere regels vastleggen.
  1. 'én-én' relatie: je plaatst meerdere kenmerken op één regel. Dit betekent dat een persoon aan al deze kenmerken tegelijk moet voldoen om toegevoegd te kunnen worden aan deze doelgroep.
  2. 'of-of' relatie: je plaats meerdere kenmerken op meerdere regels. Een persoon moet aan de kenmerken op de ene regel of de andere regel voldoen om toegevoegd te kunnen worden aan deze doelgroep.

Dit gebeurt er vervolgens.

Heb je de kenmerken ingevuld en op opslaan geklikt? Dan worden alle personen die voldoen aan deze kenmerken toegevoegd aan de doelgroep. Per persoon wordt er een actie aangemaakt en automatisch uitgevoerd. Deze actie zorgt ervoor dat de persoon wordt toegevoegd aan de MailChimp 'lijst'.

Laten we het volgende voorbeeld bekijken: medewerkers bedrijf 'InnoPhase' toevoegen van de afdeling 'Implementatie en Training' , met de persoonscategorie 'IP Nieuwsbrief'.

Dit zijn de personen die bij het bedrijf 'InnoPhase' wel of niet meer werkzaam zijn.
Alleen de blauw gearceerde personen mogen automatisch toegevoegd worden aan de doelgroep, aan de hand van de ingestelde kenmerken.

De doelgroep is als volgt ingericht:


Wat gebeurt er vervolgens?
De volgende personen worden automatisch toegevoegd aan de doelgroep:


Er worden automatisch 2 acties toegevoegd aan de actie-tab:


Deze acties worden door Coachview op 27 december automatisch uitgevoerd. Kijk maar in de kolom 'Uitvoering' en 'Start'.

Wordt deze actie succesvol uitgevoerd? Dan wordt deze afgerond en verdwijnt de actie uit de lijst.

Als je zoekt op afgeronde acties en deze actie opent zie je de volgende melding:
Wordt deze actie afgekeurd? dan blijft de actie in lijst staan. In de kolom 'Resultaat' zie je waarom de actie is afgekeurd.
Als je de actie opent zie je deze melding ook.


Jouw MailChimp lijst.
Als de acties succesvol zijn uitgevoerd, zie je het volgende in jouw gekoppelde MailChimp lijst.


De samenvoegvelden die je in het Service center hebt geselecteerd worden in de lijst als kolommen toegevoegd.