Introductie.
Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen verstuur je met MailChimp snel en makkelijk online nieuwsbrieven naar verschillende doelgroepen. De personen zijn of worden geregistreerd in Coachview en moeten dus automatisch toegevoegd worden aan MailChimp. Wil een persoon geen nieuwsbrief meer ontvangen of wijzig je gegevens van een persoon? Dan kun je dat regelen vanuit Coachview, de veranderingen worden automatisch doorgevoerd in MailChimp.

In deze instructie lees je meer over de doelgroep die Coachview automatisch voor je heeft gemaakt.
Deze doelgroep is gekoppeld aan de in het Service center geselecteerde MailChimp 'lijst'.


Waarom?
In MailChimp moet de lijst samengesteld worden met personen op basis van kenmerken zoals functie, afdeling, persoonscategorie en/of bedrijfscategorie.
Dit kun je regelen met behulp van deze doelgroep, onderdeel van de module Competentiemanagement.

Hoe doe je dat?
Deze doelgroep definieer je op basis van 5 kenmerken, namelijk:
  1. Functie
  2. Afdeling
  3. Bedrijf
  4. Persoonscategorie
  5. Bedrijfscategorie

Je kunt naar wens combinaties maken van deze 5 criteria, en je kunt meerdere regels vastleggen.
  1. 'én-én' relatie: je plaatst meerdere kenmerken op één regel. Dit betekent dat een persoon aan al deze kenmerken tegelijk moet voldoen om toegevoegd te kunnen worden aan deze doelgroep. 
  2. 'of-of' relatie: je plaats meerdere kenmerken op meerdere regels. Een persoon moet aan de kenmerken op de ene regel of de andere regel voldoen om toegevoegd te kunnen worden aan deze doelgroep.

Let op: Het is niet noodzakelijk om meerdere kenmerken op één regel te gebruiken, en het is niet noodzakelijk meerdere regels te gebruiken.


Mijn doelgroep.
Waar kan ik mijn doelgroep terugvinden?
Jouw doelgroep kun je openen via functiegroep 'Competentiemanagement' en functie 'Doelgroep'. Deze functie opent het zoekscherm met doelgroepen.
De naam van jouw doelgroep is overgenomen van de lijstnaam die je in het Service center hebt geselecteerd, met toevoeging 'Mailchimp - 'MailChimp'.


Klik op de naam om de doelgroep te openen.

Het detailscherm:
Het detailschemer bestaat uit vier tabs.


Algemeen:
Bepaal met behulp van een aantal kenmerken / regels welke personen toegevoegd mogen worden aan deze doelgroep.
Je kunt de naam van de doelgroep wijzigen, en je kunt een omschrijving toevoegen.
Personen:
Een overzicht met personen die aan de hand van de ingevulde kenmerken / regels automatische zijn toegevoegd.
In deze tab heb je ook nog de mogelijkheid om handmatig personen toe te voegen, of één voor één te verwijderen.
Acties:
Acties die rondom deze doelgroep uitgevoerd moeten worden, uitgevoerd zijn of niet uitgevoerd en afgekeurd zijn.
Actie templates:
Coachview voegt automatisch drie actie templates toe, die je in deze tab terugvind.
  1. Mailchimp - 'MailChimp IP nieuwsbrief - doelgroeppersoon toevoegen: wordt een persoon toegevoegd aan de doelgroep dan wordt er een actie aangemaakt die binnen 10 minuten deze persoon toevoegt aan MailChimp 'lijst'.
  2. Mailchimp - 'MailChimp IP nieuwsbrief - doelgroeppersoon verwijderen: wordt een persoon verwijderd uit de doelgroep dan wordt er een actie aangemaakt die binnen 10 minuten deze persoon verwijdert uit de MailChimp 'lijst'.
  3. Mailchimp - 'MailChimp IP nieuwsbrief - persoon wijzigen: worden er gegevens in het persoonsdossier gewijzigd, dan wordt er een actie aangemaakt die binnen 10 minuten deze wijzigen in de MailChimp 'lijst' doorvoert.


Hoe richt ik mijn doelgroep in, en wat gebeurt er dan?
Wil je weten hoe je deze doelgroep inricht en wil je weten wat dan gebeurt?
Lees meer in MailChimp koppeling: inrichting en gebruik doelgroep.