Introductie.
Beginner Ervaren Expert

Het offreren en factureren in Coachview begint met het goed inrichten van de verkoopregels. Met verkoopregels breng je kosten in rekening zoals bijvoorbeeld deelnamekosten, examenkosten, lesmateriaal, reiskosten, voorbereidingskosten etc. Maar je kunt hier ook de kortingen mee bepalen. Een verkoopregel wordt bij het factureren omgezet naar een factuurregel. Is Coachview gekoppeld aan een boekhoudsysteem is het dus van belang om de grootboekrekening, BTW, kostenplaats en debiteur goed vast te leggen in de verkoopregel. Een verkoopregel kun je toevoegen aan een aanvraag en/of een opleidingssoort en/of opleidingssoortonderdeel. Heb je een verkoopregel toegevoegd aan een opleidingssoort en/of opleidingssoortonderdeel dan wordt deze automatisch aan de aanvraag toegevoegd.

Een verkoopregel bij een opleidingssoort, opleidingssoortonderdeel of aanvraag voeg je toe met behulp van een verkoopregeltemplate.

Waarom verkoopregels aan een opleidingssoort toevoegen?
 1. Voeg je alleen verkoopregels toe die standaard bij een offerte, opdracht of factuur gebruikt worden?
  1. Voordeel: voordat je de offerte, opdracht of factuur maakt hoef je geen aanpassingen meer te doen aan de verkoopregels om de prijs te bepalen. Het kost geen extra tijd en is niet foutgevoelig.
  2. Nadeel: bij een maatwerk traject kan het zijn dat je eerst alle verkoopregels moet verwijderen en dan nieuwe moet toevoegen om de prijs te bepalen. Je kunt dit voorkomen door een aparte opleidingssoort te maken speciaal voor maatwerk trajecten.
 2. Voeg je alle denkbaar te gebruiken verkoopregels toe die naar keuze bij een offerte of factuur gebruikt kunnen worden?
  1. Voordeel: het is makkelijker om een of meerdere verkoopregels te verwijderen naar gelang de situatie dit vereist.
  2. Nadeel: als je de verkoopregels nog niet hebt bepaald dan wordt de te hoge totaalprijs als verwachte omzet geregistreerd.
 3. Voeg  je geen verkoopregels toe?
  1. Voordeel: je kunt nu zelf bepalen welke verkoopregels er toegevoegd moeten worden bij de aanvraag voor het  maken van de offerte of factuur. Handig bij een maatwerk traject.
  2. Nadeel: toevoegen van verkoopregels bij een aanvraag kost extra tijd en is foutgevoelig.

Je kunt bij een aanvraag, voordat je de offerte of factuur maakt, altijd de verkoopregels die vanuit de opleidingssoort worden geplaatst, aanpassen, verwijderen of nieuw toevoegen.

Wat is het verschil tussen het toevoegen van verkoopregels aan een opleidingssoort of opleidingssoortonderdeel?
 1. Verkoopregels toegevoegd aan een opleidingssoort, worden altijd aan de deelnemers van de opleiding doorberekend.
 2. Verkoopregels toegevoegd aan een opleidingssoortonderdeel, worden alleen doorberekend als een deelnemer bij dit specifieke onderdeel ingeschreven wordt. Denk bijvoorbeeld aan het onderdeel examen. Alleen de deelnemers die mogen deelnemen aan het examen, of alleen worden ingeschreven op het examen vanwege een herexamen, worden doorberekend.


Toevoegen van verkoopregels aan de opleidingssoort en bepaal de prijs voor de complete opleiding.

1. Open de opleidingssoort door in het zoekscherm op de naam te klikken.
2. Ga naar de tab 'Verkoopregels' en klik op de knop 'Toevoegen'.


3. Het scherm met verkoopregeltemplate wordt geopend. Selecteer een of meerdere verkoopregeltemplates door deze aan te vinken.4. Klik op 'Toevoegen', het scherm wordt gesloten.


5. Open de toegevoegde verkoopregel om het aantal, de prijs, grootboek of kostenplaats te wijzigen door op de naam te klikken. Klik op de knop 'Bewerken'. De prijs vul je bij 'Stuksprijs' in. Daarmee wordt ook het bedrag automatisch bepaald. Druk op 'Opslaan & Terug'.


Toevoegen van verkoopregels aan een onderdeel en bepaal de prijs voor een gedeelte van de opleiding.

Wil je naast een prijs voor de complete opleiding ook nog bijvoorbeeld examenkosten berekenen als een deelnemer de theorie- en/of praktijkexamen volgt?
Voeg dan een of meerdere verkoopregels toe aan een opleidingssoortonderdeel. Prijzen worden alleen doorberekend als een deelnemer bij dit specifieke onderdeel ingeschreven wordt.

 1. Open de opleidingssoort door in het zoekscherm op de naam te klikken.
 2. Ga naar de tab 'Onderdelen' en klik op de naam van het onderdeel.
 3. Ga naar de tab 'Verkoopregels' en klik op de knop 'Toevoegen'.
 4. Selecteer een of meerdere verkoopregelstemplates door deze aan te vinken.
 5. Klik op 'Toevoegen'.
 6. Open de toegevoegde verkoopregel om het aantal, de prijs, grootboek of kostenplaats te wijzigen door op de naam te klikken. Klik op de knop 'Bewerken'. De prijs vul je bij 'Stuksprijs' in. Daarmee wordt ook het bedrag automatisch bepaald. Druk op 'Opslaan & Terug'.


Verwijderen van verkoopregels.

Wil je een verkoopregel verwijderen?

 1. Klik op de knop 'Bewerken'
 2. Vink de verkoopregel(s) aan die je wilt verwijderen
 3. Klik op 'Verwijder' en 'OK".

Krijg je een van onderstaande meldingen'? 
Dan kun je de verkoopregel niet meer verwijderen. Zet de verkoopregel op 'Inactief'.