Debiteuren worden in Coachview automatisch aangemaakt op het moment dat je een aanvraag registreert. Het kan echter wenselijk zijn om de gegevens aan te passen of aan te vullen.

Via het bedrijfs- of persoonsdossier zie je of een bedrijf of persoon als debiteur is aangemaakt in Coachview.

Klik je op dit linkje dan open je het debiteurendossier.


Debiteurdossier wijzigen:
Dit doe je met behulp van menu 'Financieel' en menu-item 'Debiteur'.

Vul de volgende gegevens in:
NaamOmschrijving
Debiteurnummer:Wordt automatisch aangemaakt door Coachview.
Debiteurnummer extern:Leg zelf het debiteurennummer vast uit jouw boekhoudsysteem.
Bedrijf:Naam van het bedrijf, het bedrijf is debiteur.
Persoon: Is er geen bedrijf ingevuld dan is de persoon debiteur. Is er wel een bedrijf ingevuld dan is de persoon contactpersoon.
Verzendwijze facturen: 
OnbekendJe weet nog niet of de facturen per mail of per post worden verstuurd.
E-mailDe facturen worden altijd via de mail verstuurd. Selecteer in het volgende veld een standaard e-mail adres.
PrintDe facturen moeten nog geprint en per post verstuurd worden.

Wordt een debiteur automatisch aangemaakt dan wordt de optie 'Onbekend' geselecteerd. Je kunt dit zelf nog per debiteur veranderen. Via de optie 'DebiteurStandaardVerzendwijzeFactuur' kun je de verzendwijze standaard op '1: onbekend, 2: email of 3: print' zetten. Maak je gebruik van inschrijven via jouw website of het opleidingsportaal dan kun je dit meegeven. Let op: geef je dit niet mee? Dan wordt bij het maken van een nieuwe debiteur altijd 'Onbekend' geselecteerd, zelfs als je dit in de opties hebt gewijzigd.
E-mailadres: Bepaal naar welk e-mail adres standaard de facturen gestuurd moeten worden:

Bedrijf: Het e-mailadres dat je in het bedrijfsdossier hebt ingevuld. Is de debiteur een particulier dan is dit adres niet bekend, ook al is aan het persoonsdossier een bedrijfsdossier gekoppeld.
Contactpersoon: Verwijst naar de contactpersoon die je hebt ingevuld in het veld 'Persoon'. In het persoonsdossier van de contactpersoon moet een e-mail adres zijn ingevuld.
Contactpersoon aanvraag: Verwijst naar de contactpersoon van de aanvraag. Je ziet hier geen e-mailadres omdat dit voor de debiteur telkens een andere contactpersoon kan zijn. Deze optie gebruik je omdat de factuur naar de contactpersoon van een afdeling moet gaan en niet naar een standaard e-mailadres.
Anders: Geen van bovenstaande opties zijn van toepassing. De factuur moet altijd naar het door jouw ingevuld e-mail adres verstuurd worden.
Extra e-mailadres: Extra e-mailadres.
Bankrekeningnummer: Het banknummer.
Rekeningnaam: Naam van de bankrekeninghouder.
BIC-code: Elke bank heeft een unieke code voor internationale betalingen. Die code heet de BIC, ook wel SWIFT-adres genoemd. Voor betalingen in euro's binnen Europa (SEPA-landen) is deze code niet van toepassing.
IBAN-code: Het Internationaal Bank Account Nummer (IBAN) nodig om geld over te maken in binnen- en buitenland.
Bij het opslaan controleert Coachview de ingevulde IBAN-code.
BTW nummer: BTW identificatienummer.
Betalingstermijn: Wijkt de betalingstermijn af van jouw standaard, dan kun je deze hier invullen. Betalingstermijn is in dagen.
Betaalwijze: Keuze uit de lijst met betaalwijzen.
Btw-tarieven: 
Maak een keuze uit de lijst met btw-tarieven die alleen voor deze debiteur toegestaan zijn. Tijdens het maken van de conceptfactuur wordt er gecontroleerd of een van de orderregels (factuurregels) een BTW code bevat die niet in deze lijst voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan buitenlandse debiteuren of debiteuren die vrijgesteld zijn van BTW mogen niet BTW belast gefactureerd worden.
Intern: Middels een vinkje kun je aangeven dat het om een interne debiteur gaat.
Inkoopnummer verplicht: Selecteer deze optie als het ingeven van een referentienummer (order/inkoopnummer) bij een aanvraag verplicht is. Daarbij is het belangrijk dat je via menu 'Service center' en menu-item 'Opties' de optie 'FactuurValidatieVoorAanmaken (Factuur validatie uitvoeren voordat een factuur wordt aangemaakt)' aan vinkt.
Is geen referentienummer ingevuld dan:
  1. kun je handmatig geen factuur maken via de aanvraag of opleiding.
  2. wordt een automatische actie afgekeurd.
Grootboekrekening: Keuze uit de lijst met grootboekrekeningnummers.
Geëxporteerd: Heb je een koppeling met een boekhoudsysteem en is de debiteur geëxporteerd dan staat er een vinkje en 'Ja'. Je ziet nu ook een exportdatum, tijd en batchnummer.
Bevestigd: Heb je een koppeling met een boekhoudsysteem en is de debiteur geaccepteerd door het boekhoudsysteem dan staat er een vinkje en 'Ja'. Je ziet nu ook een acceptatiedatum, tijd en batchnummer.

Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug' om de Debiteur te bewaren.
Klik op 'Bewerken' en 'Verwijder' om deze te verwijderen. Verwijderen kan alleen als deze debiteur nog niet is gebruikt in Coachview.