Op het startscherm (personal coach) kun je een panel toevoegen waarin je direct ziet welke docent voor welk onderdeel geen akkoord heeft gegeven. Je kunt dus de verkregen ‘niet-akkoord’ reacties bewaken, met betrekking tot alle lopende opleidingen (status ‘te starten’, ‘definitief’ en ‘uitgevoerd’).

Startscherm:
Het panel bestaat uit drie kolommen:
  1. Opleidingscode – Opleidingnaam (onderdeelnaam).
  2. Naam docent.
  3. Datum (tijdvan – tijdtot)
Staat er een sterretje voor kolom 1 dan betekent dit dat jij ingesteld bent als contactpersoon of contactpersoon2 bij de opleiding (tab ‘Algemeen’). Net zoals in de panel met acties worden deze als eerste getoond.
Bij een klik op een item (code en naam opleiding) uit dit panel kom je terecht bij de opleiding en de tab ‘Onderdelen’.
Klik je op ‘meer…’ dan kom je terecht in het zoekscherm van de opleidingen, met het zoekcriterium ‘Planningsstatus docenten/locaties’ gezet op ‘niet-akkoord’.