Google Agenda
Een automatische koppeling met Google Agenda webversie is mogelijk. In Google Agenda wordt jouw nieuwe agenda direct geïntegreerd in jouw persoonlijke agenda. Google agenda bepaalt de synchronisatie tijd met de internetagenda, deze varieert rond 24 uur. 


Klik je met de linker muistoets op een afspraak dan krijg je volgende informatie te zien:


Klik je in dit pop-up scherm op de locatie en is deze in Coachview volledig ingevuld, dan kom je direct terecht op Google Maps.


Let op: de voorbeelden zijn gemaakt in de nieuwe webversie van Google Agenda die in oktober 2017 is gerealiseerd.

Koppel de Coachview internetagenda aan Google Agenda:
De drie verschillende type internetagenda’s kun je met jouw eigen Google Agenda koppelen door de volgende stappen te doorlopen:
  1. Klik in Coachview op functiegroep 'Beheer' op de functie ‘Internetagenda’ en je komt in de overzichtslijst met gekoppelde agenda’s terecht.
  2. Selecteer de te koppelen agenda door op de naam te klikken.
  3. Klik met de rechter muistoets op het icoontje achter ‘URL:’.
  4. Klik met de linker muistoets in de lijst op ‘Linkadres kopiëren’.
  5. Ga naar jouw Google Agenda.
  6. Klik op het plusje (+) achter 'De agenda van iemand anders toevoegen'.
  7. Klik op de optie 'Via URL'.

  8. Klik op 'Agenda URL' en kopieer het linkadres met behulp van Ctrl-C.

  9. Klik op 'Agenda toevoegen'.

  10. Klik op het pijltje (links boven in het scherm) om terug te keren naar jouw agenda.


Verwijder de Coachview internetagenda :

Een internetagenda kun je uit Google Agenda verwijderen door op het kruisje (x) achter de agenda te klikken.De volgende vraag wordt gesteld:


Klik op 'Agenda verwijderen'.