Overzichtslijst internetagenda's
Klik op de functiegroep 'Beheer' en de functie 'Internetagenda' om de lijst met gekoppelde internetagenda's te tonen.

Als je de lijst (zoekscherm) hebt opgestart dan zijn de volgende kolommen beschikbaar:
 • Naam: naam van de agenda en hyperlink om naar het detailscherm te gaan.
 • Persoon: naam van de persoon (= deelnemer) bij een agenda voor een deelnemer.
 • Docent: naam van de docent bij een agenda voor een docent.
 • Type: type agenda.
 • URL: https link
 • Webcal: webcals link
 • Omschrijving: de omschrijving van de agenda.
 • Laatstopgehaald: wanneer de opleidingsafspraken voor het laatst door een van de gekoppelde agenda’s zijn opgehaald. Hiermee kun je controleren of de internetagenda nog actief is.
 • Opleidingssoort.
 • Opleidingssoortcategorie.
 • Locatie.

Je kunt een agenda zoeken met behulp van de volgende zoekcriteria:
 • Naam.
 • Type: geen (alles), algemeen, docent, persoon (deelnemer).
 • Omschrijving.
 • Opleidingssoort.
 • Opleidingssoortcategorie.
 • Locatie.
 • Persoon.
 • Docent.
Wijzigen of verwijderen van een internetagenda:
Klik op de naam van de internetagenda en je komt terecht in het detailscherm.

Klik op de knop ‘Bewerken’ en je kunt nu:
 1. De naam en omschrijving wijzigen.
 2. Het type wijzigen, let op daarmee wijzig je ook de selectie te tonen opleidingen. Heb je deze agenda gekoppeld aan jouw agenda dan kun je altijd het type wijzigen.Stel dat je het type wijzigt van ‘Algemeen’ naar ‘Docent’ en jouw agenda haalt de opleidingsafspraken weer op dan worden vanaf dat moment alleen de opleidingsafspraken van de gekozen docent getoond. Wijzig je het type van ‘Docent’ of ‘Persoon’ in ‘Algemeen’dan wordt de geselecteerde docent of persoon verwijderd
 3. De agenda verwijderen: klik op de knop ‘Verwijder’ en de agenda wordt verwijderd. De opleidingsafspraken worden voor de gekoppelde agenda’s niet meer gewijzigd maar blijven er nog wel instaan.
 4. URL opnieuw instellen: daarmee wordt de https link en webcals link opnieuw samengesteld. D eopleidingsafspraken worden voor de gekoppelde agenda’s niet meer gewijzigd totdat de agenda’s opnieuw gekoppeld worden.