Introductie.

Waarom?
Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een bepaald dossier door Coachview wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor allerlei dossiers een of meerdere vrije velden in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van dieetwensen in een persoonsdossier, een examennummer per deelnemer in een opleidingsvraag of een url verwijzend naar huiswerkopdrachten op jouw website in een opleidingssoort.

Wat kun je er mee?
Een vrij veld kun je gebruiken als samenvoegcode in documenttemplates, als kolom aan een lijst of als zoekcriterium in een zoekscherm. Stel je vrije velden in als tekstveld, tekstveld meerdere regels, keuzelijst, 'waar/niet-waar-veld' of datumveld. Hierdoor bepaal jij wat gebruikers kunnen invullen en wordt de kans op handmatige fouten kleiner! Helaas kan dit niet met terugwerkende kracht worden toegepast op bestaande vrije velden, doordat er dan gegevens verloren gaan.


Stappen:

Richt een vrij veld in en gebruik het vrije veld.Gebruik een vrij veld als kolom in een zoekscherm.Gebruik een vrij veld als zoekcriterium in een zoekscherm.