Acties, gestempeld met behulp van een actie-template, zijn op verschillende manieren in Coachview terug te vinden. Je hebt dan de mogelijkheid om een handmatige actie die je zelf hebt uitgevoerd af te ronden of aan te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eigenaar, start- of einddatum of het toevoegen van opmerkingen. Betreft het een (semi)automatische actie dan heb je de mogelijkheid de acties te starten en uit te laten voeren door Coachview.

Personal dashboard:
Op jouw personal dashboard heb je de mogelijkheid om twee panels die inzicht geven in uit te voeren acties aan te zetten.
Handmatige acties, welke acties moet ik of een van mijn collega's zelf uitvoeren.
Automatische acties, welke acties voert Coachview automatisch voor mij uit.

Let op: een automatische actie waarbij de uitvoering terug is gezet naar handmatig, semi-automatisch dus, vind je terug in het panel met handmatige acties.
Handmatige acties in het rood zijn niet op tijd uitgevoerd of zijn wel uitgevoerd maar niet afgerond. Acties met een (*) zie je als eerste gesorteerd op datum en prioriteit. Het sterretje geeft aan dat jij de actie moet uitvoeren, jij bent immers eigenaar. Acties zonder een (*) moeten door iemand anders uitgevoerd worden. Ook deze acties zijn gesorteerd op datum en prioriteit.

Automatische acties in het rood zijn door Coachview niet uitgevoerd. Klik op de naam van de actie om deze te openen. Bekijk de foutmelding, probeer deze op te lossen en start dan actie opnieuw door op de knop 'Uitvoeren' te klikken.
Meer weten over het instellen van jouw personal dashboard? Hoe stel ik mijn Personal Dashboard in?
Door op de naam van een actie te klikken kun je een aantal bewerkingen uitvoeren.

Handmatige acties
 1. Bewerken: de gegevens van een actie aanpassen zoals eigenaar, datums, prioriteit en het toevoegen van opmerkingen. Je hebt nu ook de mogelijkheid om de actie te verwijderen.
 2. Zet op afgerond: de actie afronden.


Automatische acties:

 1. Uitvoeren: de actie door Coachview laten uitvoeren.
 2. Zet op afgerond: de actie afronden, eventueel zonder dat deze is uitgevoerd.
 3. Bewerken: de gegevens van een actie aanpassen zoals eigenaar, datums, prioriteit en het toevoegen van opmerkingen. Je hebt nu ook de mogelijkheid om de actie te verwijderen.

Menu 'Zoek' -> 'Actie':
Klik op het vergrootglas achter menu-item ‘Actie’ om de lijst met acties te openen.
Vul een of meerdere zoekcriteria in om te zoeken naar specifieke acties. De knop 'meer...' geeft extra zoekmogelijkheden.
Klik op de knop 'Bewerken' en selecteer een of meerdere acties.
Je hebt nu de volgende mogelijkheden:
 1. Zet de geselecteerde acties op afgerond, of als ze zijn afgerond herstel dit weer (Zet op niet Afgerond).
 2. Start automatische acties door middel van de knop 'Uitvoeren'.
 3. Wijzig de eigenaar en/of start- en/of einddatum van de geselecteerde acties.

Let op: je kunt ook acties van andere gebruikers van Coachview wijzigen, afronden of laten uitvoeren.

Via tab 'Acties' bij een geopend dossier:
Open het dossier en klik op de tab 'Acties'. Het getal in deze tab geeft aan hoeveel acties er nog niet zijn uitgevoerd. Heeft de tab een rode kleur dan zijn er handmatige acties die te laat zijn uitgevoerd (afgerond) en/of automatische acties die zijn afgekeurd.
Ook hier heb je de mogelijkheid om de acties te bewerken.
 1. Zet de geselecteerde acties op afgerond, of als ze zijn afgerond herstel dit weer (Zet op niet Afgerond). 
 2. Start automatische acties door middel van de knop 'Uitvoeren'. 
 3. Wijzig de eigenaar en/of start- en/of einddatum van de geselecteerde acties.
 4. Selecteer de acties
Via de knop 'Nieuw' maak je een nieuwe actie aan. Dit is niet voor alle dossiers mogelijk.

Kleurcode actie.
Een actie kan getoond worden in een bepaalde kleur.
Rood = te laat.
Oranje = vandaag.
Zwart = in de toekomst.
De tab 'Acties' kleurt mee.