Een actie wordt door Coachview, alleen gestempeld als de actietemplate is toegevoegd aan een of meerdere opleidingssoorten of aan een evaluatietemplate. Dit kan alleen als in de actietemplate een gebeurtenis is toegevoegd.

Inhoudsopgave:Voeg een of meerdere opleidingssoorten toe aan een actietemplate:
Dit doe je via de actietemplate door deze te openen.
Klik op de tab 'Opleidingssoort'.
Klik op de knop 'Toevoegen'.
 1. Zoek met behulp van een of meerdere zoekcriteria opleidingssoorten.
 2. Selecteer de opleidingssoorten die je wilt toevoegen.
 3. Telkens als je een of meerdere opleidingssoorten hebt geselecteerd worden ze toegevoegd aan het selectiemandje
 4. Klik op de knop ‘Toevoegen’ om de opleidingssoorten uit het selectiemandje toe te voegen aan de actietemplate.


Met terugwerkende kracht doorvoeren acties:
Je krijgt nu, mits van toepassing, een 2e scherm te zien met een overzicht van alle opleidingen van de geselecteerde opleidingssoorten. Je kunt hier de actie met terugwerkende kracht toevoegen aan reeds bestaande opleidingen; waarvoor de gebeurtenis (moment waarop actie wordt klaargezet) al heeft plaats gevonden.
 1. Coachview geeft een melding.
 2. Zoek een of meerdere opleiding die je wilt bijwerken.
 3. Selecteer de opleidingen die je wilt bijwerken.
 4. Werk de opleidingen met terugwerkende kracht bij.
 5. Nee, doe maar niet.
Heb je voor 'Opleidingen bijwerken' gekozen dan worden er nieuwe acties aangemaakt alleen als deze nog niet bestaan en afhankelijk van de ingestelde voorwaarde(n).

Verwijderen van een of meerdere opleidingssoorten:
Wil je een of meerdere opleidingssoorten weer verwijderen? Klik dan op de knop 'Verwijderen'.
 1. Selecteer de opleidingssoorten die verwijderd mogen worden door de regel aan te vinken. Je krijg eenzelfde scherm als hierboven uitgelegd bij het toevoegen van een actie template aan een opleidingssoort met de vraag of je met terugwerkende kracht ook acties wilt verwijderen voor bestaande opleidingen.
 2. Klik op de knop 'Verwijder' en 'OK'.
Ook bij het verwijderen is het mogelijk dat je een 2e scherm krijgt waarop je met terugwerkende kracht er voor zorgt dat gestempelde acties verwijderd worden uit de geselecteerde opleidingen.

Het kan zijn dat het getal in de tab 'Opleidingssoort' en het aantal opleidingssoorten dat je op jouw scherm ziet verschilt. Dit komt omdat er één opleidingssoort aan de actietemplate is toegevoegd die op 'inactief' is gezet. Klik op 'meer...' om extra zoekcriteria te openen en selecteer 'Inactief' = 'Ja'. Klik op 'Zoeken' om de inactieve opleidingssoort te tonen. Wil je deze verwijderen klik dan op de knop 'Verwijderen'.

Voeg een of meerdere actietemplates toe aan een opleidingssoort:
Open de opleidingssoort en klik op de tab 'Actietemplates' (1).
Klik op de knop 'Toevoegen' (2).
Wil je meer dan een actietemplate toevoegen en wil je deze snel vinden en selecteren? Maak dan gebruik van de zoekcriteria.
 1. Heb je actietemplates ingedeeld in een of meerdere categorieën? Selecteer dan hier de categorie.
 2. Klik op ‘meer…’ om extra zoekcriteria te tonen.
 3. Klik op ‘Zoeken’.
 1. Selecteer de actietemplates die je wilt toevoegen.
 2. Telkens als je een of meerdere actietemplates hebt geselecteerd worden ze toegevoegd aan het selectiemandje.
 3. Klik op de knop ‘Toevoegen’ om de actietemplates uit het selectiemandje toe te voegen aan de opleidingssoort.
Je krijgt nu een 2e scherm te zien met een overzicht van alle opleidingen van deze soort. Je kunt hier de actie(s) met terugwerkende kracht toevoegen aan reeds bestaande opleidingen, waarvoor de gebeurtenis (moment waarop actie wordt klaargezet) al heeft plaats gevonden.

Verwijderen actietemplates:
Wil je een of meerdere actietemplates weer verwijderen? Klik dan in de tab ‘Actietemplates’ op de knop ‘Bewerken’ en 'Verwijder'.
 1. Selecteer de actietemplates die verwijderd mogen worden door de regel aan te vinken. Je krijg eenzelfde scherm met de keuze om bij bestaande opleidingen met terugwerkende kracht de actie(s) te verwijderen..
 2. Klik op de knop 'Verwijder' en 'OK'.

Overzicht actietemplates waarmee met terugwerkende kracht acties wel of niet gestempeld worden:
In dit overzicht staan niet alle datagroepen maar alleen die gelinkt kunnen worden aan een opleidingssoort(onderdeel). Het kan voorkomen dat je bij sommige gebeurtenissen geen pop-up scherm krijgt.
Datagroep waar het op werkt:Datagroep waar het niet op werkt:
 1. Opleiding
 2. OpleidingDeelnemer
 3. OpleidingsAanvraag
 4. OpleidingsDocent
 5. OpleidingsLocatie
 6. OpleidngsOnderdeel
 7. OpleidingsOnderdeelDocent
 8. OpleidingsOnderdeelLocatie
 1. Factuur
 2. Opleidingsvraag
 3. Webaanvraag
 4. Webaanvraagpersoon


Voeg/verwijder actietemplates toe aan een evaluatietemplate:
Het is helaas niet mogelijk om vanuit een actietemplate een of meerdere evaluatietemplates toe te voegen. Je moet via de evaluatietemplate dus een of meerdere actietemplates toevoegen.
Open de evaluatietemplate via menu 'Evaluatie' en menu-item 'Evaluatie-template' door op de naam te klikken. Klik vervolgens om de tab 'Actie-templates'.
Klik op de knop 'Toevoegen' en selecteer de actietemplates in het pop-upscherm dat verschijnt (1).
Klik op de knop 'Toevoegen' (2). Het is niet mogelijk om evaluaties met terugwerkende kracht bij te werken.

Klik op de knop 'Bewerken' om een of meerdere actietemplates uit de evaluatietemplate te verwijderen.
Selecteer de actietemplates (1), klik op 'Verwijder' (2) en 'OK'.