Het is mogelijk om een 'speciale' gebruiker aan te maken met een zogenaamde 'speciale' autorisatie. Aan derden (bijvoorbeeld klanten of docenten) kan beperkt toegang gegeven worden tot:
 1. Opleidingssoorten, de daaruit voortvloeiende opleidingen en opleidingsvragen.
 2. Documenten en acties.
 3. Personen en bedrijven.


Beperkt wil zeggen: alleen vooraf bepaalde opleidingssoorten, opleidingen en documenten mogen bekeken/gewijzigd worden.

Inhoudsopgave


Speciale autorisatie toekennen aan opleidingssoorten/opleidingen:
Voorbereiding:
 1. Maak een of meerdere opleidingssoortcategorieën aan. Geef een naam die duidelijk maakt dat de opleidingssoort alleen door deze speciale gebruiker bekeken/gewijzigd mag worden.
 2. Voor elke opleidingssoort die bekeken/gewijzigd mag worden moet de categorie toegevoegd worden.
 3. Maak een gebruiker aan en zorg dat deze financieel geautoriseerd wordt.
Open het dossier van de gebruiker via functiegroep 'Beheer' en functie 'Gebruiker'.
Klik op de tab 'Extra autorisatie'.
Klik op de knop 'Bewerken' en selecteer de opleidingssoortcategorieën waarop gefilterd moet worden.

Klik op de knop 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug'.

Speciale autorisatie toekennen aan documenten/acties:
Wijzig de leesrechten en schrijfrechten van de document- en actie templates. Als de speciale gebruiker alleen documenten/acties mag bekijken dan moeten de gebruikersrollen die toegekend zijn aan deze gebruiker aan de leesrechten gekoppeld worden.

Let op: dit geldt dus voor 'alle' gebruikers waaraan deze gebruikersrollen zijn toegekend. Zijn er gebruikers die documenten/acties mogen wijzigen dan moeten de gebruikersrollen van deze gebruikers gekoppeld worden aan de schrijfrechten.


Bedrijfsautorisatie:
Geef een klant toegang tot:
 1. Een of meerdere bedrijf- en persoonsdossiers. 
 2. Toegang tot de opleidingen waarin een of meerdere medewerkers zijn ingeschreven. 
 3. Toegang tot de opleidingsvragen van een of meerdere medewerkers.
Open het dossier van de gebruiker via functiegroep 'Beheer' en functie 'Gebruiker'.
Klik in tab 'Algemeen' op 'Bewerken' en selecteer voor autorisatieniveau 'bedrijfsautorisatie'. 
In tab 'Extra Autorisatie' kun je met behulp van opleidingssoorten aangeven welke opleidingen gezien mogen worden. Invulling hiervan is niet verplicht.
In tab 'Bedrijfsautorisatie' selecteer je het bedrijf (bedrijven) waarvan de gebruiker het bedrijfsdossier en de personen ziet. Wordt een opleiding geopend dan ziet de gebruiker alleen deze deelnemers / personen.
Gebruikersrol aanmaken 'Bedrijfsautorisatie' met (minimaal) de volgende functies:
 1. Instellen Personal Dashboard (schrijven).
 2. Opleiding basis (lezen).
 3. Opleidingssoort (lezen).
 4. Opleidingsvraag (lezen).
 5. Personal Dashboard (schrijven).
 6. Persoon (lezen).
 7. Bedrijf (lezen).
 8. Wachtwoord wijzigen (schrijven).
Let op: als je de gebruiker aanmaakt wordt er een e-mail naar deze gebruiker verstuurd om te accorderen en in te loggen waarbij het wachtwoord gewijzigd moet worden.