Het is mogelijk om een 'speciale' gebruiker aan te maken met een zogenaamde 'speciale' autorisatie. Aan derden (bijvoorbeeld klanten of docenten) kan beperkt toegang gegeven worden tot:
  1. Opleidingssoorten, de daaruit voortvloeiende opleidingen
  2. Documenten.


Beperkt wil zeggen: alleen vooraf bepaalde opleidingssoorten, opleidingen en documenten mogen bekeken/gewijzigd worden.


Speciale autorisatie toekennen aan opleidingssoorten/opleidingen:
Voorbereiding:
  1. Maak een of meerdere opleidingssoortcategorieën aan. Geef een naam die duidelijk maakt dat de opleidingssoort alleen door deze speciale gebruiker bekeken/gewijzigd mag worden.
  2. Voor elke opleidingssoort die bekeken/gewijzigd mag worden moet de categorie toegevoegd worden.
  3. Maak een gebruiker aan en zorg dat deze financieel geautoriseerd wordt.
Open het dossier van de gebruiker via functiegroep 'Beheer' en functie 'Gebruiker'.
Klik op de tab 'Extra autorisatie'.
Klik op de knop 'Bewerken' en selecteer de opleidingssoortcategorieën waarop gefilterd moet worden.

Klik op de knop 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug'.

Speciale autorisatie toekennen aan documenten/acties:
Wijzig de leesrechten en schrijfrechten van de document- en actie templates. Als de speciale gebruiker alleen documenten/acties mag bekijken dan moeten de gebruikersrollen die toegekend zijn aan deze gebruiker aan de leesrechten gekoppeld worden.

Let op: dit geldt dus voor 'alle' gebruikers waaraan deze gebruikersrollen zijn toegekend. Zijn er gebruikers die documenten/acties mogen wijzigen dan moeten de gebruikersrollen van deze gebruikers gekoppeld worden aan de schrijfrechten.