Het is mogelijk om een 'speciale' gebruiker aan te maken met een zogenaamde 'speciale' autorisatie. Aan derden (bijvoorbeeld klanten of docenten) kan beperkt toegang gegeven worden. Beperkt wil zeggen: alleen vooraf bepaalde opleidingssoorten, opleidingen en documenten mogen bekeken/gewijzigd worden.

Inhoudsopgave

Speciale autorisatie toekennen aan opleidingssoorten/opleidingen:
Voorbereiding:

Maak een of meerdere opleidingssoortcategorieën aan. Geef een naam die duidelijk maakt dat de opleidingssoort alleen door deze speciale gebruiker bekeken/gewijzigd mag worden. Voor elke opleidingssoort die bekeken/gewijzigd mag worden moet een categorie toegevoegd worden.

Open het dossier van de gebruiker via menu-groep 'Beheer' en menu-item 'Gebruiker'.
Klik op de tab 'Extra default filtering '.
Klik op de knop 'Bewerken' en selecteer de opleidingssoortcategorieën met behulp van het vergrootglas waarop gefilterd moet worden.
Klik op de knop 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug'.

Speciale autorisatie toekennen aan documenten/acties:
Wijzig de leesrechten en schrijfrechten van de document- en actie(templates) voor een of meerdere gebruikers.
Maak een gebruikersrol (lees hier meer) en noem deze naar bijvoorbeeld een afdeling die alleen leesrechten krijgt. Voeg geen functies toe aan deze rol.
Voeg deze rol aan een of meerdere gebruikers.
Voeg deze rol toe aan de actie- en documenttemplates waarvan de acties en documenten door IT alleen gelezen mogen worden.

Bedrijfsautorisatie:
Geef een klant toegang tot:
 1. Een of meerdere bedrijf- en persoonsdossiers. 
 2. Toegang tot de opleidingen waarin een of meerdere medewerkers zijn ingeschreven. 
 3. Toegang tot de opleidingsvragen van een of meerdere medewerkers.
Open het dossier van de gebruiker via functiegroep 'Beheer' en functie 'Gebruiker'.
Klik in tab 'Algemeen' op 'Bewerken' en selecteer voor autorisatieniveau 'bedrijfsautorisatie'. 
In tab 'Extra Autorisatie' kun je met behulp van opleidingssoorten aangeven welke opleidingen gezien mogen worden. Invulling hiervan is niet verplicht.
In tab 'Bedrijfsautorisatie' selecteer je het bedrijf (bedrijven) waarvan de gebruiker het bedrijfsdossier en de personen ziet. Wordt een opleiding geopend dan ziet de gebruiker alleen deze deelnemers / personen.
Gebruikersrol aanmaken 'Bedrijfsautorisatie' met (minimaal) de volgende functies:
 1. Instellen Personal Dashboard (schrijven).
 2. Opleiding basis (lezen).
 3. Opleidingssoort (lezen).
 4. Opleidingsvraag (lezen).
 5. Personal Dashboard (schrijven).
 6. Persoon (lezen).
 7. Bedrijf (lezen).
 8. Wachtwoord wijzigen (schrijven).