In onderstaand overzicht worden alle modules en onderliggende rechten genoemd, inclusief menu-items die er aan verbonden zijn:

ModuleRechtenMenu (functiegroep > Functie)Omschrijving
IPBeheer FinancieelFinancieel > Betaalwijze
Financieel > BTW
Financieel > Eenheid
Financieel > Grootboekrekening
Financieel > Kostenplaats
Financieel > Crediteur


Document voorbeeldweergave    


EmailgroepBeheer > Instellen e-mailgroepenInstellen van e-mailadressen die als afzender gebruikt mogen worden bij het versturen van een mailing.

FavorietenBeheer > Instellen favorietenInstellen favoriete websites.

Financiële autorisatieBeheer > Financiële autorisatieModules activeren bij gebruikers.

Instellen KolommenBeheer > Instellen kolommen

Instellen Personal DashboardBeheer > Instellen personal coach

OpleidingsportaalBeheer > Opleidingsportaal

Personal Dashboard
Weergave Personal Dashboard.

Service CenterService Center > KoppelingenConfigureren van koppelingen met boekhoudsystemen, E-learningomgevingen etc.

Speciale taakBeheer > Speciale taak

Vrijeveld DefinitieBeheer > Instellen vrije veldenInstellen vrijevelden.

Vrijevelden
Weergave vrijevelden.

Wachtwoord wijzigenBeheer > Wijzigen wachtwoordMogelijkheid tot wijzigen wachtwoord.

Bedrijf en PersoonAfdelingCategorie > Afdeling persoonAanmaken en beheren van Afdelingen

Bedrijf
Aanmaken en beheren van bedrijfsdossiers

Bedrijf/Persoon CategorieCategorie > Categorie bedrijf
Categorie > Categoriegroep bedrijf
Categorie > Categorie persoon
Categorie > Categoriegroep persoon
Aanmaken en beheren van categorieën

ExternId/externsource persoon/bedrijf wijzigen

Wijzigen van ExternID en ExternSource velden in persoons- en bedrijvendossiers. Deze velden worden gebruikt in koppelingen met externe systemen.

Ontdubbelen persoonBeheer > Ontdubbelen persoonPersoonsdossiers samenvoegen

Persoon
Aanmaken en beheren van persoonsdossiers

PersoonFunctieAfdeling
Registratie van functie en afdeling bij persoonsdossiers.

PersoonsFunctieCategorie > PersoonsfunctieOpgeven mogelijke functies voor registratie in persoonsdossiers.

Documenten en ActiesActie
Beheer handmatige en automatische acties

Actie templateTemplate > Actie templateBeheer handmatige én automatische actie templates. Een actie template is een blauwdruk voor een actie van een bepaalde soort en gebeurtenis.

Document
Aanmaken en inzien van losse documenten (geen mailings).

Document TemplateTemplate > Document templateBeheer document templates, die als basis dienen voor alle in Coachview.net gegenereerde documenten.

Mailing MasterMailing MasterModule(s) > MailingVersturen van mailings (meerdere documenten tegelijk) aan groepen personen of bedrijven.

OpleidingenAanvraag Basis
Tabblad algemeen bij Aanvraag

Aanvraag Plus
Resterende opties Aanvraag

Aanvraagverkoopstatus Aangeboden

Rechten om verkoopstatus van een aanvraag op 'aangeboden' te zetten.

Aanvraagverkoopstatus concept

Rechten om verkoopstatus van een aanvraag op 'concpet' te zetten.

Aanvraagverkoopstatus Order

Rechten om verkoopstatus van een aanvraag op 'order' te zetten.

Aanvraagverkoopstatus Vervallen

Rechten om verkoopstatus van een aanvraag op 'vervallen' te zetten.

Bijwerken onderdelen deelnemers
Opleidingsvraagonderdelen bijwerken

Direct inschrijven


DocentOpleidingsdata > DocentAanmaken, beheren en inplannen docenten.

Herbereken aanvragen vanuit opleidingen


LokatieOpleidingsdata > LocatieAanmaken, beheren en inplannen locaties.

Maak opleiding vanuit aanvraag


Niet-beschikbaarheidOpleidingsdata > Niet-beschikbaarheidRegistratie van periodes waarop docenten of bedrijven niet aanwezig zijn.

Opleiding Basis
Opleiding tabblad Algemeen en Deelnemers

Opleiding categorieCategorie > Categorie opleiding

Opleiding ParametersBeheer > ParametersTabblad Coachview parameters

Opleiding Plus
Resterende opties Opleiding

Opleidingsonderdeel lijstOpleidingsdata > OpleidingsonderdeelLijst van alle onderdelen van alle opleidingen.

Opleidingssoort


OpleidingsSoort Categorie


Opleidingssoort onderdeel


Opleidingsvraag


Opleidingsvraag autorisatie


Opleidingsvraagonderdeel


Plaats op wachtlijst


Reden vervallenOpleidingsdata > Reden vervallenRegistratie van redenen waarom een aanvraag status vervallen krijgt.

Reden vrijstellingOpleidingsdata > Reden vrijstellingRegistratie van redenen waarom een vraagonderdeel vrijgesteld/niet gevolgd wordt.

Registratie presentie/geslaagd


Registratie resultaten


ResultaatDefinitieOpleidingsdata > ResultaatdefinitieDefiniëren van resultaten voor registratie bij opleidingen.

ResultaatTypeRelatiefOpleidingsdata > Resultaattype relatiefDefiniëren van keuze-opties i.g.v. resultaattype relatief.

Roosteren van opleidingenSaldo-configuratie
Opleidingsdata > Saldo

Saldo-persoon

Raadplegen en toevoegen van personen aan een saldo.

Saldomutaties
Opleidingsdata > SaldomutatieLijst met saldomutaties

Saldorapportage
Opleidingsdata > Saldorapportage


Wachtlijst inschrijven


VerkoopBetaaltransactieFinancieel > BetaaltransactieOverzicht van transacties uitgevoerd door koppeling met betaalprovider.

Debiteur
Financieel > Debiteur


Debiteur export registratie
Handmatig kunnen registreren of een debiteur geëxporteerd is. Normaal via boekhoudkoppeling.

FactuurFinancieel > Factuur

Factuur betaald registratie
Handmatig kunnen registreren of een factuur betaald is. Normaal via boekhoudkoppeling.

Factuur export registratie
Handmatig kunnen registreren of een factuur geëxporteerd is. Normaal via boekhoudkoppeling.

Factuur kostenplaats/grootboek aanpassen

Aanpassen van kostenplaatsen en/of grootboekrekeningen in factuurregels.

Factuurvalidatie overrule

Selectief negeren van factuurvalidaties die zijn geactiveerd in de omgeving.

Ophalen bijwerken verkoopregels materiaal opl.


Verkoop


Verkoopregel Categorie


InkoopInkoop
Registratie en beheer van inkoopkosten.

InkooporderFinancieel > Inkooporder
Financieel > Inkooporderregel


EvaluatieEvaluatieEvaluatie > EvaluatieEvalueren van opleidingen, opleidingsonderdelen en docenten.

Evaluatie-analyseEvaluatie > Evaluatie analyseMogelijkheid tot anylyseren van aggregaties van evalutie-informatie.

EvaluatieTemplateEvaluatie > Evaluatie templateAanmaken en beheren van templates (blauwdrukken) voor het eenvoudig aanmaken van nieuwe templates. Bestaan uit evaluatievraagtemplates.

EvaluatieVraagCategorieEvaluatie > Evaluatievraag categorie

EvaluatieVraagKeuzereeks
Evaluatie > Evaluatie keuzereeksBeheer van keuzereeksen, te gebruiken bij multiple choice vragen in evaluaties.

EvaluatieVraagTemplateEvaluatie > Evaluatievraag templateAanmaken en beheren van vraagtemplates (blauwdrukken voor evaluatievragen).

Management InformatieManagement InformatieModule(s) > Managementinformatie

Competentie ManagementCompetentie ManagementCompetenties > Competentie categorie
Competenties > Competentie schaalniveau
Competenties > Competentiedefinitie
Competenties > Competentie vereiste
Competenties > Competentie bedrijven
Beheren van competenties van medewerkers. De competentiemanager genereert automatisch opleidingsvragen op basis van ingestelde criteria.

DoelgroepCompetenties > Doelgroep

Docenten/Locatie-planningInternetagendaBeheer > InternetagendaAanmaken en beheren van agenda's van docenten, personen of algemene agenda's die ingelezen kunnen worden in de meeste agenda-applicaties, zoals Outlook.

PlanningModule(s) > PlanningsmoduleEenvoudig plannen van meerdere opleidingen gedurende een bepaalde tijdsperiode.

MateriaalMateriaalModule(s) > MateriaalBeheer van materiaal benodigd voor opleidingen, zoals beamers, meubilair of pennen.

Materiaal categorieCategorie > Categorie materiaal

Reden materiaal mutatieOpleidingsdata > Reden materiaal mutatieOpgeven redenen voor mutaties aan materiaalaantallen.

WebaanvraagWebaanvraagModule(s) > WebaanvraagVerwerken van webaanvragen binnenkomend via een opleidingsportaal of websitekoppeling.

Automatische workflowAutomatische workflow
Mogelijkheid tot het geautomatiseerd uitvoeren van acties, zoals documenten verzenden, webaanvragen doorzetten, gegevens doorsturen naar externe pakketten etc.

Connector-gebeurtenisBeheer > Connector gebeurtenisInzien connector gebeurtenissen van automatische acties.