Een persoon die gebruik wil maken van Coachview of de Docent App zal als gebruiker aangemaakt moeten worden. Deze gebruiker krijgt een inlognaam, creëert zelf een wachtwoord en krijgt toegang. Een gebruiker die inlogt, ziet in het menu de verschillende menu-items weergegeven. Wat een gebruiker te zien krijgt en wat de gebruiker kan uitvoeren regel je via het toekennen van één of meerdere gebruikersrollen. Een gebruiker wordt gekoppeld aan een persoonsdossier.

Wat is een module?
Een module is een verzameling van functies rondom een samenhangend onderwerp. De module 'Bedrijf en Persoon' bestaat bijvoorbeeld uit de functies 'Bedrijven', 'Personen' en 'Bedrijfs- en Persoonscategorie'. Een ander voorbeeld is de module ‘Verkoop & Facturering’, waarmee het mogelijk is facturen te versturen, debiteuren te beheren en de administratie bij te houden. Standaard worden alle items behorende bij een module aangezet. Als het echter wenselijk is dat bepaalde functies niet te gebruiken zijn kunnen functies selectief worden uitgeschakeld. In het voorbeeld van 'Verkoop & Facturering' kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om wel facturen te laten maken, maar de toegang tot het beheren van debiteur te ontzeggen. Dit heeft geen invloed op de kostprijs van een module, deze blijft gelijk ongeacht of slechts één of álle rechten van een module worden toegekend aan een gebruiker.

Daarnaast is het mogelijk om functies (menu-items) behorende bij bepaalde modules te verbergen. Op deze manier is het voor een gebruiker niet mogelijk om een overzicht op te roepen, maar kan de gebruiker wel een bewerking uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het verbergen van functie ‘debiteur’, waardoor de gebruiker geen overzicht van debiteuren kan raadplegen, maar wel de debiteur bij een bepaalde aanvraag kan bewerken indien noodzakelijk.

Lees meer: overzicht modules, functies en rechten.

Wat is een functie?
De gehele applicatie bestaat uit menu en menu-items (= functies). Via een menu en menugroep krijg je toegang tot bepaalde dossiers via een zoekscherm. Denk hierbij aan personen, bedrijven, opleidingen, opleidingssoorten, aanvragen, facturen, saldo's etc.

Wat zijn gebruikersrollen?
Met bovenstaande opties is het mogelijk de toegang van een gebruikersaccount geheel naar eigen wens in te richten, onafhankelijk van de modules waarin Coachview is opgedeeld. Per gebruiker kunnen één of meerdere 'rollen' worden toebedeeld, waarbij een rol een verzameling functies is onafhankelijk van de modules. Standaard bevat Coachview per module een rol met daarin alle functies van die module, maar het is ook mogelijk om één rol aan te maken voor bijvoorbeeld een administratief medewerker, met daarin functies van de modules 'Bedrijven en Personen', 'Opleidingen' en 'Verkoop & Facturering'. Een rol kan dus functies bevatten van meerdere modules.

Lees meer: gebruikersrollen toevoegen

Financiële autorisatie:
Indien een functie getoond wordt, betekent dit dat deze via een toegekende gebruikersrol aan deze gebruiker is toegewezen. Dit betekent echter nog niet dat de gebruiker de functie ook daadwerkelijk kan opstarten. Hiervoor dient eerst nog een ‘financiële autorisatie’ voor gegeven worden. Deze autorisatie kan enkel gegeven worden door hiertoe bevoegde personen.

Lees meer: financiële autorisatie