Nieuwsgierig hoe groot een huiswerkopdracht dat je wilt uploaden mag zijn of wil je weten hoe groot een bijlage mag zijn die je via een e-mail verstuurt met onze cursusadministratie sofware? Wil je weten hoe groot een logo, dat je in een document template gebruikt, mag zijn en wil je weten hoeveel karakters er in de verschillende invulvelden ingetypt mogen worden? Kijk in deze tabel, wellicht staat je antwoord er bij. Zo niet, neem dan contact met ons op.

E-mail (enkelvoudig) met een bijlage van maximaal10MB
E-mail verstuurt via een mailing (meervoudig) met een bijlage van maximaal10MB
Aantal personen tegelijkertijd via een mailing versturen (menu 'Module(s)' en menu-item 'Mailing'.500personen
Upload een document via de tab 'Documenten' van maximaal

Alleen de volgende extensies zijn toegestaan:

.bmp,.csv,.doc,.docm,.docx,.dot,.dotx,.eml,.gif, .htm, .html, .ics,.jfif,.jpe,.jpeg,.jpg,.mht,.msg, .numbers, .ods, .odt, .oft, .one,.pages,.pdf,.png, .potx,  .ppsx ,.ppt, .pptx, .rtf, .tif, .tiff ,.txt, .vsd, .vsdx, .wpd,.xls,.xlsb,.xlsm,.xlsx,.xlt,.xml,.xps,

.xsd,.zip

10MB
Upload een logo van maximaal0,5MB
Upload een document via inschrijfformulier (opleidingsportaal)5MB

Opleidingssoort (maximaal aantal in te typen karakters)
Code50# karakters
Naam255# karakters
Doel, doelgroep, vooropleiding, omschrijving, opmerking156.000# karakters
Code van het onderdeel50# karakters
Naam van het onderdeel255# karakters
Omschrijving van het onderdeel156.000# karakters
E-learningcode (vast te leggen in het onderdeel)50# karakters

Opleiding (maximaal aantal in te typen karakters)
Code50# karakters

Naam255# karakters
Opmerking156.000# karakters
Code van het onderdeel
50# karakters
Naam van het onderdeel255# karakters
Omschrijving van het onderdeel156.000# karakters
E-learningcode (vast te leggen in het onderdeel)
50# karakters
Opmerking presentie4096# karakters
Opmerking slaging255# karakters

Financieel (Verkoop & Facturatie)
Aanvraag code50# karakters
Aanvraag naam255# karakters
Aanvraag opmerking156.000# karakters
Referentienummerklant bij aanvraag / factuur50# karakters
Verkoopregel(template) -> factuurregel naam255# karakters
Verkoopregel(template) -> factuurregel omschrijving
156.000# karakters
Prijsafspraak naam255# karakters
Prijsafspraak omschrijving156.000# karakters
Grootboekrekening nummer20# karakters
Grootboekrekening omschrijving255# karakters
Kostenplaats code50# karakters
Kostenplaats omschrijving255# karakters

Evaluatie(template)
Naam255# karakters
Omschrijving156.000# karakters
Welkomsttekst titel255# karakters
Welkomsttekst 156.000# karakters
Afsluitingstekst titel
255# karakters
Afsluitingstekst 156.000# karakters
Evaluatierapport titel255# karakters
Evaluatievraag naam255# karakters
Evaluatievraag omschrijving156.000# karakters
Evaluatievraagcategorie naam255# karakters
Toelichting4000# karakters

Bedrijf & Persoon
Adressen100# karakters
E-mailadressen255# karakters
Opmerkingen156.000# karakters
Telefoon50# karakters
Externid / Externsource50# karakters
Voor- en achternaam persoon (geboortenaam)50# karakters
Tussenvoegsels10# karakters
Naam bedrijf50# karakters
Afdeling / Functie code255# karakters
Afdeling / Functie naam255# karakters
Afdeling / Functie omschrijving156.000# karakters

Overig
Document(template) naam255# karakters
Document(template) onderwerp255# karakters
Actie(template) naam255# karakters
E-mailgroep naam255# karakters
E-mailgroep adres255# karakters
Niet-beschikbaarheid naam50# karakters
Niet-beschikbaarheid opmerking156.000# karakters

Vrij veld (type tekst)4000# karakters

Importeren
Web vragen importeren door middel van speciale taak
10 personenSamengevoegd per webaanraag.

Exporteren
Aantal regels exporteren naar csv bestand via zoekscherm10.000regels