Een docent is een persoon uit het personenbestand waarvoor een apart docentdossier is aangelegd. Indien je docenten met verschillende kwalificaties wilt onderscheiden, richt je docentrollen in. Voeg een of meerdere docentrollen toe aan het docentdossier.