Ben je een opleiding aan het plannen dan controleert Coachview of er planningsproblemen zijn. Denk daarbij aan een dubbelboeking van de docent, locatie of deelnemer. Ook een niet-beschikbaarheid van de docent of locatie wordt gecontroleerd. Een geplande opleiding kan altijd achteraf getoetst worden op planningsconflicten die opgelost moeten worden.

INHOUDSOPGAVE:


Controle conflicten bij het plannen:
Ben je een opleiding aan het plannen dan controleert Coachview of er geen planningsproblemen zijn, dubbelboekingen of een geregistreerde niet-beschikbaarheid van de docent en locatie. Telkens als je een datum, tijd van of tijd tot, docent of locatie plant vindt deze controle plaats. Een planningsconflict kan op verschillende manieren veroorzaakt worden:
De docent is ingepland in een andere opleiding op dezelfde datum en binnen de opgegeven tijden. De opleiding wordt met behulp van de opleidingscode weergegeven.
De locatie is ingepland in een andere opleiding op dezelfde datum en binnen de opgegeven tijden. De opleiding wordt met behulp van de opleidingscode weergegeven.
Er zijn deelnemers die al zijn ingeschreven op een andere opleiding op dezelfde datum en binnen de opgegeven tijden. De opleiding wordt met behulp van de opleidingscode weergegeven.
Ook bij het direct inschrijven krijg je een waarschuwing dat de deelnemer al is ingeschreven op dezelfde datum en binnne de opgegeven tijden. Ook hier zie je de code van de opleiding.

De docent heeft aangegeven met behulp van een niet-beschikbaarheid dat de planning binnen zijn vakantie valt.
De locatie is niet beschikbaar in verband met een renovatie.

Zelf nogmaals controleren planning:
Heb je een opleiding gepland dan kun je deze zelf controleren op planningsproblemen.

Met behulp van de knop 'Controleer planning' controleer je of de geplande opleiding geen planningsconflicten heeft die moeten worden opgelost. Denk daarbij aan het dubbelboeken van een docent, locatie of een deelnemer of dat je per ongeluk een docent of locatie hebt ingepland terwijl deze niet beschikbaar zijn.
Heb je een opleiding gepland dan kun je deze controleren op planningsproblemen.
Met behulp van de knop 'Controleer planning' controleer je of de geplande opleiding geen planningsconflicten heeft die moeten worden opgelost. Denk daarbij aan het dubbelboeken van een docent, locatie of een deelnemer of dat je per ongeluk een docent of locatie hebt ingepland terwijl deze niet beschikbaar zijn.
Ga naar het zoekscherm met opleidingen:
  1. Open de opleiding.
  2. Klik op de tab 'Onderdelen' (= lesprogramma).
  3. Klik op de knop 'Plan'.
Klik op de knop 'Controleer planning' en na controle wordt het volgende overzicht wordt getoond.
Er is geen planningsprobleem.
Er is een planningsprobleem dat opgelost moet worden.
Ga met je muiscursor naar het icoon, kik er niet op maar blijf er 'boven zweven'. Je krijgt dan een melding te zien met uitleg over het probleem.

Uitzetten controle planning:
Het is mogelijk om de controle op de planning uit zetten.

Dit regel je:
  1. Via menu 'Service center' en men-item 'Opties'.
  2. Vink de optie 'Controleer bij plannen op dubbelboekingen en akkoord-registraties.' uit.

De controle op dubbelboekingen, niet-beschikbaarheid en de akkoord registraties van docent en locatie worden nu niet meer automatisch uitgevoerd. Met de knop 'Controleer planning' kun je als nog de controle zelf uitvoeren.

Let op: het uit- of aanzetten van de controle geldt voor alle gebruikers.

Controle voor bepaalde lesvorm uitzetten:
Bij het controleren van planningsconflicten voor docent, locatie en deelnemer kan een bepaalde lesvorm uitgesloten worden. Omdat een lesvorm per onderdeel bepaalt wordt, kun je de controle op onderdelen uitzetten. Plan je bijvoorbeeld een e-learning onderdeel in datum en tijd om aan te geven wanneer deze beschikbaar komt voor de deelnemer, en plan je een docent omdat je aan de deelnemer wilt laten weten dat deze verantwoordelijk is voor deze e-learning? Dan kun je via de opties aangeven welk lesvorm niet meegenomen moet worden in de dubbelboeking-controle. Niet alleen handig bij controle op datum/tijden ander geplande opleidingen maar ook als de datum/tijden van de e-learning in de opleiding hetzelfde zijn als de klassikale bijeenkomst. 
Dit regel je:
  1. Via menu 'Service center' en men-item 'Opties'.
  2. Selecteer een optie uit de lijst bij 'Controleer bij plannen op dubbelboekingen niet op deze lesvorm(en).'.
Selecteer je 'geen' dan vinden er altijd op alle lesvormen controles plaats.
Selecteer je 'klassikaal' dan worden er geen controles uitgevoerd op onderdelen met lesvorm 'klassikaal'.
Selecteer je 'E-learning' dan worden er geen controles uitgevoerd op onderdelen met lesvorm 'e-learning / digitaal'.
Selecteer je 'virtual classroom' dan worden er geen controles uitgevoerd op onderdelen met lesvorm 'virtual classroom'.

Je ziet dat er ook verschillende combinaties mogelijk zijn. Selecteer je bijvoorbeeld 'klassikaal, e-learning en virtual classroom' dan wordt de controle nooit uitgevoerd. Er zijn immers maar twee lesvormen. Je kunt dan beter de optie 'Controleer bij plannen op dubbelboekingen en akkoord-registraties' aanzetten (zie vorig hoofdstuk).

Controleer of je niet de optie 'Controleer bij plannen op dubbelboekingen en akkoord-registraties' hebt uitgevinkt, want dan vind er überhaupt geen controle op dubbelboekingen plaats.