Waarom?
Maak jouw opleidingsaanbod compleet met e-learning, zodat je een totaal aanbod van blended learning kunt leveren.

Tegenwoordig worden deelnemers niet alleen traditioneel klassikaal geschoold, samen met de docent in een klas, maar ook via e-learning. Op afstand wordt dan interactief gebruik gemaakt van een computer, waarbij de deelnemer zelf zijn tijd kan indelen. Dit wordt gedaan in een omgeving die e-learning ondersteunt, in een elektronische leeromgeving (ELO) waar Moodle er een van is. Heb je voor jouw deelnemers in Moodle een e-learning omgeving ingericht? Dan kun je met behulp van een aantal stappen vanuit Coachview er voor zorgen dat een deelnemer wordt aangemeld in Moodle en toegang krijgt tot een of meerdere cursussen.

Wat gebeurt er?
Meldt een persoon zich aan en schrijf je deze in op een Coachview opleiding met een e-learning onderdeel, dan treedt het volgende automatische proces in werking:
  1. Is de deelnemer nog niet bekend in Moodle, dan wordt deze aangemaakt (aangemeld) in de Moodle omgeving.
  2. De deelnemer ontvangt vanuit Coachview een e-mail met inlognaam, wachtwoord en url naar jouw Moodle omgeving in jouw eigen huisstijl.
  3. De deelnemer krijgt automatisch toegang tot de corresponderende cohort of cursus in Moodle.
  4. Is de cursus afgerond (CourseCompleted) dan wordt het resultaat teruggestuurd naar Coachview, en wordt de presentie, slaging en eventueel het resultaat geregistreerd.
  5. Schrijf je de deelnemer uit de opleiding, dan zorgt een automatisch proces ervoor dat de deelnemer geen toegang meer heeft tot de cursus in Moodle. Let op: de deelnemer wordt daarbij niet verwijderd of gedeactiveerd in Moodle! Wil je een deelnemer verwijderen, dan moet je dit zelf via Moodle doen.
Wat is er nodig?
  1. Moodle versie: vanaf versie 3.0, via 'Site-administration' en 'Registrations' kun je jouw Moodle versie controleren.
  2. Resultaten: het installeren van een plug-in in Moodle is vereist om de resultaten vanuit Moodle terug te sturen naar Coachview na een course completion (zie hieronder het stappenplan).
  3. Ondersteuning: bij vragen kun je contact opnemen met onze supportafdeling 088-4488555, support@coachview.net of bij jouw Moodle leverancier.

Hoe?
Hieronder wordt weergegeven welke velden uit het persoonsdossier in Coachview ingevuld worden in Moodle. Een aantal velden zijn in te stellen via het Service Center. Maak je in Coachview gebruik van diakrieten, letters met schriftteken dat boven, onder of door een letter gezet wordt ter aanduiding van de uitspraak? Dan worden deze door Moodle in de gebruikersnaam niet geaccepteerd. Dit geldt ook als je per ongeluk een spatie in de voor- of achternaam hebt toegevoegd. Coachview zorgt er automatisch voor dat deze er uitgefilterd worden.

AVG!
Heb je vanaf Moodle versie 3.3.5 de Privacy Tool inzake GDPR/AVG ingesteld?
Dan dien je via Sitebeheer -> Privacy en beleid -> gebruikersovereenkomsten namens het webservice account toestemming (akkoord) te geven op de voorwaarden die ingesteld zijn.
Daarnaast moet een installatie of upgrade plaatsvinden van de plugin die de resultaten naar Coachview terugstuurt na een course completion. Zie het volgende artikel: lees meer.

Persoonsgegeven
Moodle
Via Service Center
ExternId of PersonId

Let op: als er al gebruikers in Moodle aanwezig zijn, dan controleren of het Moodle id overeenkomt met het ingestelde id (externid of personid) van deze gebruiker (persoon) Coachview. Belangrijk omdat het ID gebruikt wordt om een persoon te herkennen in zowel Moodle als Coachview.
ID number (EN)
Nummer (ID) (NL)
Ja
Emailadres of voornaam-tussenvoegsels-achternaam of voorletters-tussenvoegsels-achternaam of voorletter (1e)-tussenvoegsels-achternaam of ExternID
Username (EN)
Gebruikersnaam (NL)
Ja
Voornaam

Let op: In Moodle is de voornaam verplicht, in Coachview niet. Wordt een gebruiker via Coachview in Moodle zonder voornaam aangemaakt, dan wordt dit in Moodle wel geaccepteerd. Er wordt geen foutmelding teruggegeven. De gebruiker krijgt dan na het inloggen een foutmelding omdat 'voornaam' ontbreekt. Bij het uitvoeren van de actie om de gebruiker aan te maken wordt gecontroleerd of de voornaam is ingevuld. Geen voornaam genereert een foutmelding.
Firstname (EN)
Voornaam (NL)
Nee
Achternaam

Let op: tussenvoegsels worden in Moodle bij de achternaam weggeschreven.
Surname (EN)
Achternaam (NL)
Nee
Email1 of Email2 of Email3
Email Address (EN)
E-mailadres (NL)
Ja
Vrij veld 1
Customfield 1 (EN)
Profielveld 1 (NL)
Ja
Vrij veld 2
Customfield 2 (EN)
Profielveld 2 (NL)
Ja
Vrij veld 2
Customfield 3 (EN)
Profielveld 3 (NL)
Ja
Vrij veld 2
Customfield 4 (EN)
Profielveld 4 (NL)
Ja
Vrij veld 5
Customfield 5 (EN)
Profielveld 5 (NL)
Ja
De vrije velden (customfields / profielvelden) in Moodle vind je bij de gebruiker terug in panel 'Other Fields'.


Stappen

Richt je de koppeling later in terwijl je al live bent met Coachview of ga je nog live? Dan adviseren wij de koppeling allereerst te testen in de trainingsomgeving van Coachview (https://training.coachview.net). Overweeg zelf of je ook een testomgeving van Moodle wilt gebruiken. Is dit niet mogelijk overweeg dan om gebruik te maken in Moodle van een testcursus. Neem hiervoor contact op met jouw Moodle partner.
Optioneel:
Maak in Coachview een testgebruiker aan. Vul achternaam, eventueel tussenvoegsel, voornaam, voorletters, geslacht en e-mailadres in. Gebruik een e-mailadres waar jij toegang tot hebt, zodat je de e-mail met inlognaam, wachtwoord en url kunt openen. Je kunt dan controleren of deze e-mail correct in jouw huisstijl wordt weergegeven, en je kunt controleren of je kunt inloggen en de cursus in Moodle kunt opstarten.

Richt een document template in om de aanmeldgegevens via e-mail vanuit Coachview te versturen.Richt twee actie templates in:
  1. Voor het aanmelden en toegang geven tot een cursus in Moodle.
  2. Om de toegang tot de cursus in Moodle op te heffen.
Richt een opleidingssoort in Coachview in.Het inrichten van Moodle. Om Coachview toegang via webservices te verlenen zijn een aantal instellingen in Moodle van belang. Je moet kunnen inloggen als Administrator en toegang hebben tot de menu's 'instellingen' en 'sitebeheer'.

Neem hiervoor contact op met jouw Moodle partner.
In Coachview via het service center de koppeling inrichten en activeren.
Het terugsturen van resultaten naar Coachview.

Neem hiervoor contact op met jouw Moodle partner.
De meest voorkomende meldingen.