Het behaalde cijfer moet na course-completion teruggestuurd worden naar Coachview.
Dit artikel geldt voor de volgende e-learningsystemen:
 1. Moodle.
 2. aNewSpring.
 3. Ilias (nog in ontwikkeling).
 4. Ander systeem via de standaard koppeling

Wat gebeurt er?
Wanneer de cursus wordt voltooid dan:
 1. Wordt het eindcijfer teruggestuurd naar Coachview en als resultaat opgeslagen.
 2. Wordt voor het e-learning onderdeel de presentie aangevinkt (deze kun je niet meer wijzigen).
 3. Wordt voor het e-learning onderdeel de slaging aangevinkt (deze kun je niet meer wijzigen).
 4. Wordt het e-learning opleidingsvraagonderdeel afgerond.
 5. Wordt het e-learning opleidingsvraagonderdeel op akkoord gezet.
 6. Wordt de 'datum akkoord' de datum dat de cursus in het e-learningsysteem is voltooid.

Voorwaarden:
Is het resultaat op het onderdeel geregistreerd in Coachview en wordt in een volgende poging een nieuw cijfer behaald? Dan wordt dit nieuwe (eind)cijfer niet opnieuw in Coachview geregistreerd.

Wat is er nodig?
 1. Het service center (o.a. het kopje resultaten) van Coachview ingericht is.
 2. Het persoonsnummer (ID) van jouw e-learningsysteem moet overeenkomen met het nummer (persoonsid of externid) in Coachview.
 3. De deelnemer is ingeschreven op een opleiding in Coachview met een e-learning onderdeel.
 4. Het cursusnummer (ID) van de e-learning cursus is ingevuld in het e-learning onderdeel.
 5. In jouw e-learningsysteem is een cursus ingericht met een activiteit en ingestelde cursusvoltooiing (course completion). 
  1. Wil je meer weten over Moodle, kijk dan op Moodle docs course completion.
 6. De koppeling met jouw e-learingsysteem actief is.
 7. De deelnemer de cursus doorloopt en de voltooiingscriteria behaalt.

Uitzondering:
Het is overigens niet verplicht een resultaat, presentie ja/nee of slaging ja/nee mee te geven. Je kunt na een course completion ook doorgeven dat de deelnemer de e-learning heeft afgerond. Daarmee wordt geen registratie verricht maar wordt wel de het onderdeel van de opleidingsvraag afgerond.

Moodle:
Voor Moodle is installatie en inrichting van een plug-in (terugsturen van resultaten na een course completion) nodig.
 1. In samenwerking met Avetica is er een plug-in ontwikkeld. Deze plug-in kan worden opgevraagd via Customer Services van Avetica customerservices@avetica.nl. Let op: hier zijn jaarlijkse kosten aan verbonden.
 2. Je kunt deze plug-in ook zelf (laten) ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie. Heb je hulp daarbij nodig? Neem dan contact op met onze support afdeling via e-mail support@coachview.net.

In het service center moet je onder het kopje 'Resultaten' de URL resultaten en Webhook secret naar je Moodle partner sturen, en aangeven welke resultaatdefinitie gebruikt moet worden.
Het terugsturen van resultaten is niet mogelijk in de Cloud versie (free of de schoolversion) van Moodle.
aNewSpring:
In het service center moet het volgende ingericht worden:
 1. Resultaatdefinitie: selecteer met behulp van het vergrootglas de resultaatdefinitie dat gebruikt moet worden om het resultaat vast te leggen.
 2. Webhook secret om te controleren of de berichten (resultaten) daadwerkelijk van aNewSpring afkomstig zijn.
Een resultaat wordt teruggestuurd met behulp van een 'CourseCompleted'. Dit betekent dat op basis van de activiteit die gemarkeerd staat als 'afsluitende activiteit' bepaalt welke gegevens naar Coachview gestuurd worden.
Methode 1, eenvoudige activiteiten zonder herhaling:
In aNewSpring wordt gewerkt met activiteiten die slechts één keer doorlopen dienen te worden. Dit betekent dat alleen gecontroleerd dient te worden of de betreffende activiteit als “Cursus afsluitende activiteit” gemarkeerd dient te worden.
Methode 2: Hele learning journey dient doorlopen te worden voordat resultaat verstuurd wordt:
Het kan zijn dat eerst de learning journey doorlopen dient te worden. Daarbij kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld het maximaal drie keer uitvoeren van een toets. Bijvoorbeeld pas als de deelnemer geslaagd is of het maximaal aantal keren bereikt is. Dit kan gerealiseerd worden door het instellen van condities. Daarbij dient ook de activiteit als “Cursus afsluitende activiteit” gemarkeerd te worden.
Hoe stel ik een activiteit in als “Cursus afsluitende activiteit”? 
 1. Ga naar tab [Templates] en klik op [Aanpassen] bij de betreffende template. 
 2. Ga via de tab [Template Instellingen] naar [Geavanceerde instellingen].
Het betreft hier de “Cursus afsluitende activiteit”.
Hieronder enkele links met informatie:
 1. Algemene instellingen activiteiten in aNewSpring: https://support.anewspring.com/nl/articles/27265 
 2. Wat zijn webhooks? https://support.anewspring.com/nl/articles/70428  
 3. Technische informatie webhooks. https://support.anewspring.com/nl/articles/70426 
 4. Condities toevoegen https://support.anewspring.com/nl/articles/31989 

Ilias:
 1. Deze terugkoppeling van resultaten is niet gebouwd door Coachview en er zijn op dit moment nog geen test resultaten van deze functionaliteit met de koppeling met Ilias. Testen dient door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.

CertWell:
 1. Als een kandidaat geslaagd is wordt als resultaat 1 teruggestuurd. Is een kandidaat gezakt dan wordt 0 teruggestuurd. Zorg er dus voor dat in de resultaatdefinitie, die gebruikt wordt om het resultaat te registreren, als minimum waarde 0 en als maximumwaarde 1 of hoger wordt ingesteld.