Dit artikel beschrijft met welke gegevens je de kolommen en regels van het CSV-import bestand kunt invullen voor het verwerken van inschrijvingen via webaanvragen. Niet alle gegevens ben je verplicht in te vullen. Vul alleen die gegevens in die voor jouw belangrijk zijn. Als voorbeeld vind je helemaal onder aan dit artikel twee voorbeeldbestanden.


Algemene gegevens:
Kolom
Kolomnaam
Opmerkingen
A
WebaanvraagNr
Elke deelnemer met hetzelfde webaanvraagnummer wordt gebundeld op dezelfde webaanvraag en aanvraag in Coachview. Is elk webaanvraagnummer uniek of niet ingevuld dan wordt voor iedere deelnemer (regel) één webaanvraag en aanvraag in Coachview aangemaakt.
B
Opleiding Code
Moet precies overeenkomen met een opleidingscode- of naam in Coachview als je de deelnemer(s) bij het verwerken van de webaanvraag direct wilt inschrijven. Je mag allebei invullen maar een van de twee is voldoende.
C
Opleiding Naam
D
ReferentieNr
Dit wordt het referentienummer van de klant bij de aanvraag. Denk daarbij aan een PO-nummer of inkoopnummer. Dit nummer wordt vaak afgedrukt op de factuur.
E
Opmerking
De algemene opmerkingen worden getoond in de webaanvraag en geplaatst op het opmerkingenveld van de aanvraag.
F
ContactpersoonIsDeelnemer
Ja = contactpersoon is ook deelnemer. Gegevens van de deelnemer hoef je niet meer in te vullen.
Nee = contactpersoon is geen deelnemer. Gegevens van de deelnemer(s) moet je apart invullen.
G
Aanvraag is Order
Ja = de aanvraag in Coachview krijgt automatisch de verkoopstatus ‘Order’. De financiële status wordt automatisch op ‘Te factureren’ gezet.
Nee = de aanvraag in Coachview krijg automatisch de verkoopstatus ‘concept’. Er is geen financiële status.


Gegevens van het bedrijf:
Kolom
Kolomnaam
Opmerkingen
H
Bedrijfsnaam
Naam van het bedrijf. Komt de naam van het bedrijf precies overeen met de naam in Coachview dan wordt het bedrijf herkent. Is dit niet het geval dan wordt er een nieuw bedrijf aangemaakt.
I
Bedrijf adres
Postadres van het bedrijf.
J
Bedrijf postcode
Postcode van het postadres van het bedrijf.
K
Bedrijf plaats
Plaats van het postadres van het bedrijf.
L
Bedrijf land
Land van het postadres van het bedrijf. Voluit (Nederland) of ISO-code (NL) van het land gebruiken. Wordt er niets ingevuld dan wordt automatisch Nederland geselecteerd.
M
Bedrijf telefoonnummer
Telefoonnummer, mag met of zonder streepje (bv. 088-4488555 of 0884488555).
N
Bedrijf opmerking
Extra opmerking, wordt geplaatst in het bedrijfsdossier.
O
Bedrijf ExternID
Importeer je periodiek bedrijven in Coachview, of heb je dit wellicht eenmalig gedaan dan hebben deze een ExternID (unieke code) gekregen.
P
Bedrijf ExternSource
Dit geldt ook voor de ExternSource. Deze moet exact overeenkomen. Coachview herkent het bedrijf als het ExternID en ExternSource overeenkomen.


Coachview herkent het bedrijf als voldaan wordt aan 1, 2 of 3:

 1. Het ingevulde Bedrijf ExternID en ExternSource overeenkomt met Coachview.net.
 2. Het ingevulde e-mail adres precies overeenkomt met het e-mail adres in het bedrijfsdossier.
 3.  De ingevulde naam precies overeenkomt met de naam in het bedrijfsdossier.


Gegevens contactpersoon, deze wordt tevens contactpersoon van de aanvraag:
Kolom
Kolomnaam
Opmerkingen
Q
Contactpersoon Achternaam
Achternaam, wordt gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
RContactpersoon Voorletters
Voorletters, wordt gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
SContactpersoon Tussenvoegsels
Tussenvoegsels, wordt gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
TContactpersoon Voornaam
Voornaam of roepnamen.
UContactpersoon Geslacht
Vul in 'M' (man) of 'V' (vrouw). Vul je niets in dat is het geslacht onbekend.
VContactpersoon Adres
Privé adres.
WContactpersoon postcode
Privé adres postcode.
XContactpersoon plaats
Privé adres plaats.
YContactpersoon land
Voluit (Nederland) of ISO-code (NL) van het land gebruiken. Wordt er niets ingevuld dan wordt automatisch Nederland geselecteerd.
ZContactpersoon geboortedatum
Formaat is dd-mm-jjjj (bijvoorbeeld 20-04-1961).
AAContactpersoon Geboorteplaats

ABContactpersoon mobiel
Mag met of zonder streepje (bv. 06-12345678 of 0612345678)
ACContactpersoon telefoon
Mag met of zonder streepje (bv. 06-12345678 of 0612345678)
ADContactpersoon Emailadres
Privé of zakelijk e-mail adres, wordt gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
AEContactpersoon Opmerking
Extra opmerking, wordt geplaatst in het persoonsdossier.
AFContactpersoon optin
'Ja' of 'Nee' of vul niets in (onbekend). Dit betreft het ontvangen van nieuwsbrieven etc.
Ja = wil nieuwsbrieven ontvangen.
AGContactpersoon optout
'Ja' of 'Nee' of vul niets in (onbekend). Dit betreft het ontvangen van nieuwsbrieven etc.
Ja = wil geen nieuwsbrieven ontvangen.
AHContactpersoon ExternID
Importeer je periodiek personen in Coachview, of heb je dit wellicht eenmalig gedaan dan hebben deze een ExternID (unieke code) gekregen. Wordt samen met de ExternSource gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
AIContactpersoon ExternSource
ExternSource van een persoon (moet exact overeenkomen).
AJContactpersoon VrijveldCode
Code van een vrije veld van een persoon (moet exact overeenkomen).
Het gebruik van vrije velden: zo doe je dat.
AKContactpersoon VrijveldData
Daadwerkelijke inhoud van het vrije veld.


Coachview herkent een contactpersoon of deelnemer als voldaan wordt aan 1, 2, 3 of 4:

 1. Het ingevulde Contactpersoon/Deelnemer ExternID en ExternSource overeenkomt met Coachview.net.
 2. Het ingevulde e-mail adres precies overeenkomt met een e-mail adres in het persoonsdossier.
 3. De achternaam en geboortedatum precies overeenkomen met een achternaam in combinatie met de geboortedatum in het persoonsdossier.
 4.  De voorletters en tussenvoegsels en achternaam precies overeenkomen.


Gegevens deelnemer, herhaal per deelnemer de regel van het bedrijf en/of contactpersoon:
Kolom
Kolomnaam
Opmerkingen
ALDeelnemer Achternaam
Achternaam, wordt gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
AMDeelnemer Voorletters
Voorletters, wordt gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
ANDeelnemer Tussenvoegsels
Tussenvoegsels, wordt gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
AODeelnemer Voornaam
Voornaam of roepnamen.
APDeelnemer Geslacht
Vul in 'M' (man) of 'V' (vrouw). Vul je niets in dat is het geslacht onbekend.
AQDeelnemer Adres
Privé adres.
ARDeelnemer postcode
Privé adres postcode.
ASDeelnemer plaats
Privé adres plaats.
ATDeelnemer land
Voluit (Nederland) of ISO-code (NL) van het land gebruiken. Wordt er niets ingevuld dan wordt automatisch Nederland geselecteerd.
AUDeelnemer geboortedatum
Formaat is dd-mm-jjjj (bijvoorbeeld 20-04-1961).
AVDeelnemer Geboorteplaats

AWDeelnemer mobiel
Mag met of zonder streepje (bv. 06-12345678 of 0612345678)
AXDeelnemer telefoon
Mag met of zonder streepje (bv. 06-12345678 of 0612345678)
AYDeelnemer Emailadres
Privé of zakelijk e-mail adres, wordt gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
AZDeelnemer Opmerking
Extra opmerking, wordt geplaatst in het persoonsdossier.
BADeelnemer optin
'Ja' of 'Nee' of vul niets in (onbekend). Dit betreft het ontvangen van nieuwsbrieven etc.
Ja = wil nieuwsbrieven ontvangen.
BBDeelnemer optout
'Ja' of 'Nee' of vul niets in (onbekend). Dit betreft het ontvangen van nieuwsbrieven etc.
Ja = wil geen nieuwsbrieven ontvangen.
BCDeelnemer ExternID
Importeer je periodiek personen in Coachview, of heb je dit wellicht eenmalig gedaan dan hebben deze een ExternID (unieke code) gekregen. Wordt samen met de ExternSource gebruikt om te controleren of de persoon al bestaat in Coachview.
BDDeelnemer ExternSource
ExternSource van een persoon (moet exact overeenkomen).
BEDeelnemer VrijveldCode
Code van een vrije veld van een persoon (moet exact overeenkomen).
Het gebruik van vrije velden: zo doe je dat.
BFDeelnemer VrijveldData
Daadwerkelijke inhoud van het vrije veld.


Coachview herkent een contactpersoon of deelnemer als voldaan wordt aan 1, 2, 3 of 4:

 1. Het ingevulde Contactpersoon/Deelnemer ExternID en ExternSource overeenkomt met Coachview.net.
 2. Het ingevulde e-mail adres precies overeenkomt met een e-mail adres in het persoonsdossier.
 3. De achternaam en geboortedatum precies overeenkomen met een achternaam in combinatie met de geboortedatum in het persoonsdossier.
 4.  De voorletters en tussenvoegsels en achternaam precies overeenkomen.