Introductie.

Waarom?
Introductie Hoe vaak een deelnemer klassikaal geschoold wordt of een e-learning in eigen tijd volgt kun je bepalen door het aantal onderdelen dat je toevoegt aan een opleidingssoort. Dit kun je ook wel zien als het lesprogramma, en kan bestaan uit dagen of dagdelen. Maar je kunt ook denken aan een uitgebreid lesrooster waarin je uur voor uur bepaalt wat voor les er gegeven wordt, door welke docent en in welk lokaal. Wellicht wil je duidelijk maken dat er een lunch en/of diner geserveerd wordt en dat er op het einde van de dag een borrel plaatsvindt. Maar misschien bepaal je dat er een eenvoudig lesrooster voorgeschreven wordt. Bijvoorbeeld dag 1, dag 2 en op dag 3 in de ochtend les en in de middag een examen. Leg per onderdeel o.a. de standaard duur, minimum en maximum aantal deelnemers, presentie- en slagingsplicht vast. Koppel naar behoefte een standaard docent en/of locatie aan een of meerdere onderdelen.


Zo maak je de opleidingssoort.

De gegevens van het onderdeel worden vastgelegd in verschillende tabs. Welke tabs zichtbaar zijn is afhankelijk van de modules die voor jou zijn ingesteld en de rechten die je hebt gekregen.In dit voorbeeld zie je alle beschikbare tabs. Getallen in een tab geven aan dat er informatie is ingevuld of toegevoegd. Als je een nieuw onderdeel maakt begin je in de tab 'Algemeen'.
Bekijk hoe je dit doet met behulp van deze video (5:08):


Maak het onderdeel:
Leg de volgende gegevens vast:
Heb je de opleidingssoort nog niet geopend? Klik dan op de naam van de opleidingssoort in het zoekscherm.
Klik op de tab 'Onderdelen'.
Klik op de knop 'Nieuw' en vul de volgende gegevens in:

Code:
Gebruik de code van de opleidingssoort en voeg een volgnummer toe. Bijvoorbeeld TCV-01, TCV-02, TCV-03O (ochtend) en TCV-03M (middag). De code moet uniek zijn.

Naam:
Het gaat hier om de (algemene) naam van de opleidingsdag. Je kunt bijvoorbeeld invullen: ‘Dag 1: inleidende college’ of alleen 'Dag 1'. De namen van de opleidingsdagen kunnen terugkomen als lesprogramma op de presentielijst of de communicatie naar de cursisten, opdrachtgevers en docenten.

Omschrijving:
Beschrijf de les, of laat weten dat de deelnemer zich moet voorbereiden of extra materiaal mee moet nemen naar de les.

Lesvorm:
Je hebt de keuze tussen 'klassikaal' of 'e-learning / digitaal'. Selecteer je e-learning dan verschijnt de optie om aan te geven dat je wilt koppelen met 'aNewSpring' of 'Moodle' of 'Certwell' en met welke cursus of examen ('Code e-learning') in een van deze drie platvormen.

Duur in uren:
Dit is het aantal uren per dag dat een deelnemer in de klas zit.

Tijd van:
Standaard begin tijd van de les.

Let op: niet invullen als de begin tijd vaak wisselt, deze kun je dan bij de opleiding invullen.

Tijd tot:
Standaard eind tijd van de les.

Let op: niet invullen als de eind tijd vaak wisselt, deze kun je dan bij de opleiding invullen.

Min. cursisten:
Het minimum aantal is belangrijk met het oog op het al dan niet laten doorgaan van een cursus. Zet je de opleiding op 'Definitief', de opleiding gaat door, dan krijg je een waarschuwing als er niet voldoende deelnemers zijn ingeschreven. Deze waarschuwing kun je negeren.

Max. cursisten:
Het maximum aantal deelnemers. Is het maximum bereikt bij de opleiding en schrijf je handmatig nog een deelnemer in dan volgt een melding. Deze mag je negeren.  Schrijf je een deelnemer in die zich heeft aangemeld via de website/opleidingsportaal dan wordt deze automatisch op de wachtlijst geplaatst. Het is dan nog mogelijk om deze deelnemer alsnog via de wachtlijst in te schreven.

Dagen na het vorige onderdeel:
Maak je gebruik van roosteren, maar wordt de opleiding niet elke dag, week of maand gegeven?
Geef dan hier het aantal dagen na het vorige onderdeel.

Voorbeeld: het eerste onderdeel begint op 10-07-17, in het tweede onderdeel staat '5 dagen na'. Bij het roosteren wordt dag 2 op 15-04-17 gepland. In het derde onderdeel staat '3 dagen na'. Dag 3 wordt dan gepland op 18-07-1.

Studiebelasting:
Het aantal uren dat een gemiddelde deelnemer nodig heeft voor de voorbereiding van de les.

Presentieplicht:
Vink deze optie aan als je bij de opleiding de presentie (ja/nee) wilt bijhouden.

Slagingsplicht:
Vink deze optie aan als je bij de opleiding de slaging (ja/nee) wilt bijhouden.

Locatierol:
Vul deze in als je wilt dat bij de planning van de opleiding verplicht een lokaal geselecteerd moet worden dat voldoet aan deze eisen.
Klik op het loepje om het zoekscherm met locatierollen te openen.

Let op: je moet deze wel eerst hebben ingericht!

Locatie:
Vul in als de les altijd bij deze locatie plaatsvindt. Je kunt de locatie bij de opleiding altijd nog wijzigen.
Klik op het loepje om het zoekscherm met locaties te openen.

Let op: je moet deze wel eerst hebben ingericht!

Inactief:
Wordt het onderdeel niet meer gebruikt en kun je deze niet verwijderen selecteer dan deze optie.
Klik op 'Opslaan & Terug' om het onderdeel te bewaren en terug te keren naar de lijst met onderdelen.
Klik op 'Nieuw' om het volgende onderdeel te maken.

Als je een nieuw onderdeel gaat toevoegen dan worden automatisch de gegevens die je in het vorig onderdeel hebt ingevuld overgenomen, met uitzondering van code en naam. Indien nodig kun je deze gegevens wijzigen.


Ontkoppel een onderdeel uit de opleidingssoort:
Klik op de tab 'Onderdelen'.
Klik op de knop 'Koppel/Ontkoppel'.
Klik op de naam van het onderdeel dat ontkoppelt moet worden.
De regel wordt blauw gekleurd. Klik op het kruisje.

Herhaal dit voor alle onderdelen die je wilt ontkoppelen.

Let op: is dit het laatste onderdeel bij de opleidingssoort dan is ontkoppelen niet mogelijk.
Klik op de knop 'Opslaan & Terug'.


Koppel een onderdeel uit een andere opleidingssoort:
Klik op de tab 'Onderdelen'.
Klik op de knop 'Koppel/Ontkoppel'.
Klik op het loepje om het zoekscherm met soortonderdelen te tonen.
Zoek en selecteer een of meerdere onderdelen.
Klik op de knop 'Toevoegen', de soortonderdelen worden toegevoegd en het zoekscherm wordt gesloten.

Let op: een onderdeel kun je niet twee keer koppelen.
Klik op de knop 'Opslaan & Terug'.


  1. Als je certificaten/diploma’s  gaat printen vanuit Coachview.net is het handig de presentie- en/of slagingsplicht verplicht te laten bijhouden in Coachview..
  2. Met de knop ‘Rooster’ kun je een roosterpatroon instellen. Bijvoorbeeld de opleiding vind elke week plaats.