Is het interessant om de opleidingssoorten te verdelen dan kun je gebruik maken van opleidingssoort categoriegroepen en opleidingssoort categorieën. Met behulp van opleidingssoort categorieën vind je snel specifieke informatie in Coachview. Je start met het maken van een of meerdere opleidingssoort categoriegroepen.

INHOUDSOPGAVE


Een opleidingssoort categoriegroep kan verdeeld worden in een of meerdere opleidingssoort categorieën. 

Je kunt meer dan een opleidingssoort categoriegroepen aanmaken. Eén opleidingssoort categorie kan maar aan één opleidingssoort categoriegroep worden toegevoegd. Met een opleidingssoort categoriegroep kun je makkelijk zoeken naar bijbehorende opleidingssoort categorieën.

Nieuw:
Het vastleggen van een opleidingssoort categoriegroep doe je via menu 'Categorie' en menu-item 'Categoriegroep opleidingssoort'. Het zoekscherm wordt geopend.
  1. Klik op de knop 'Nieuw' om een nieuwe categoriegroep aan te maken.
  2. Geeft de opleidingssoort categoriegroep een duidelijke naam.
  3. Klik op 'Opslaan & Terug' om de groep aan te maken en terug te keren naar het zoekscherm.

Let op: de naam moet uniek zijn. Je krijgt een waarschuwing als de naam al bestaat.

Wijzig:
  1. Klik op de naam van de opleidingssoort categoriegroep om deze te wijzigen.
  2. Klik op 'Bewerken', je kunt nu de naam wijzigen.
  3. Klik op 'Opslaan & Terug' om de groep aan te maken en terug te keren naar het zoekscherm.

Let op: de naam moet uniek zijn.

Verwijder:

Klik op 'Bewerken' en 'Verwijder' en op 'OK'. 


Let op: wordt de categoriegroep nog gebruikt of is deze nog gekoppeld? Dan is verwijderen niet mogelijk. Wil je er toch geen gebruik meer van maken? Vink dan 'Inactief' aan. De categoriegroep wordt niet meer getoond of kan niet meer geselecteerd worden in de verschillende zoekschermen van Coachview.

Publiceren (aan of uit):
Met de knop 'Publiceer aan' kun je in één keer alle actieve opleidingssoort categorieën, die onder deze groep valt, publiceren. Dit betekent dat in de opleidingssoort categorie het vinkje 'Publicatie website' gezet wordt.
Met de knop 'Publiceer uit' kun je in één keer alle actieve opleidingssoort categorieën, die onder deze groep valt, publiceren uit zetten. Dit betekent dat in de opleidingssoort categorie het vinkje 'Publicatie website' uitgezet wordt.

Let op: dit heeft alleen invloed bij een koppeling met jouw website. Maak je gebruik van het opleidingsportaal? Dan verandert er niets.

Heb je een opleidingssoort categoriegroep geopend en zijn er opleidingssoort categorieën toegevoegd? Dan zie je in één oogopslag hoeveel van deze categorieën zijn gepubliceerd.

Inzicht en onderhoud van de toegevoegde opleidingssoort categorieën:
Via de tab 'Categorie opleidingssoort' zie je direct welke opleidingssoort categorieën aan de categoriegroep zijn toegevoegd.
Met behulp van de knop 'Nieuw' (1) maak je een nieuwe opleidingssoort categorie en voeg je deze toe aan de categoriegroep.
Met behulp van de knop 'Bewerken' (2) wijzig je in bulk een of meerdere opleidingssoort categorieën.
Selecteer de opleidingssoort categorieën die je wilt bewerken.
  1. Verplaats de geselecteerde opleidingssoort categorieën naar een andere opleidingssoort categoriegroep.
  2. Wijzig de publicatie.
  3. Bepaal of de geselecteerde opleidingssoort categorieën op inactief of actief gezet worden.
Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken.


Lees verder: opleidingssoortcategorieën.