Dit zijn de meest voorkomende meldingen die je in de lijst met facturen (kolom = 'Bevestigd omschrijving' of 'Betaald omschrijving) of in de factuur zelf in Coachview terugvindt:

Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Verplicht: Betalingsconditie"
In de export naar Exact Online wordt de betalingstermijn (betalingsconditie) niet meegestuurd, en deze is in de Exact Online administratie niet standaard ingesteld. In Exact-online moet je via 'Instellingen' -> tabblad 'Financieel' een standaard betalingsconditie (Verkoop) invullen.
Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Verplicht: Dagboek'.
In de Exact Online administratie zijn de dagboeken niet ingesteld. In Exact-online moet je via 'Instellingen' -> tabblad 'Financieel' de dagboeken invullen.
Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Invoer 17: Het bedrag van de BTW regel met BTW code 4 komt niet overeen met het totaal aan BTW-bedragen in de grondslagregels.
Factuurregels/verkoopboekingen worden vanuit Coachview exclusief BTW verstuurd. Voor de specifieke BTW-Code staat het type in Exact-Online ingesteld als 'Inclusief'. Zet het type van de BTW-Code in de Stamgegevens -> Overzicht | BTW-codes > Onderhoud om naar 'Exlusief'.
Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Ongeldig: Klant (Type).
Er wordt een nieuwe debiteur naar Exact Online gestuurd, maar het debiteurennummer komt al overeen met een relatienummer in Exact Online. Deze relatie is of debiteur of een crediteur. Het kan ook zijn dat de relatie in Exact Online op 'Prospect' staat. Verander deze naar 'Klant'.

Er zijn twee mogelijkheden om dit op te lossen:
  1. Zorg ervoor dat er een prefix voor het debiteurennummer van Coachview geplaatst wordt of
  2. Dat het debiteurennummer begint met een bepaalde range zodat het nummer nooit kan corresponderen met een relatienummer in Exact Online.
Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Ongeldig: Klant conditie.
Er wordt een nieuwe debiteur naar Exact Online gestuurd met een prefix bestaande uit letters. Het kan zijn dat Exact Online deze letters niet accepteert. Zorg ervoor dat in het Service center de prefix aangepast wordt van letters naar cijfers.
Account Ongeldig BTW-nummer. Het nummer moet in het volgende formaat worden ingevoerd: NL999999999B99 - 1 blok vanf 14 karakters. (De 12e positie is altijd 'B'). Voorbeeld: NL00000000000B00
In het debiteurendossier is een fout gemaakt bij het invullen van BTW-nummer.
Message: Nullable object must have a value
In de opties (menu 'Service center) is vastgelegd dat de start- en orderdatum van de factuur bepaald wordt door de start- en einddatum van de opleiding. Echter het betreft een factuur voor een online cursus, waarbij er geen start- en einddatum van de opleiding bepaald wordt. In het service center is aangegeven dat voor het bepalen van de BTW boekingstype de FactuurStartDatumOrder gebruikt moet worden. Deze is echter leeg.
Exception factuur '99000002': GetDebiteurCodeAndAddIfNotExists(50003): DebtorExists: DoWebRequest: _CreateWebRequest: The remote server returned an error: (403) Forbidden.
De doeladministratie is niet gevonden. Controleer of het juiste administratienummer is ingevoerd (ook wel division code genoemd).
Factuur met nummer '00001' niet kunnen exporteren, omdat debiteur met nummer 00004 nog niet is bevestigd (eventueel met het juiste batch nr) of debiteur is gewijzigd.
Let op: dit is geen foutmelding van Exact, maar een Coachview melding.
De parameter (functie 'Opties') FactuurExportDebiteurBevestigdGewijzigd (Alleen facturen exporteren waarvan de debiteur is bevestigd en niet is gewijzigd. Waarde true of false) staat aangevinkt (true).
Deze optie vinkje verwijderen.
Ontbrekend: BTW-code.
De BTW-codes die zijn ingesteld in Coachview komen niet overeen met de codes die bekend zijn in Exact Online. Je dient de BTW-codes in Coachview aan te passen naar de code in Exact Online.
Kan debiteur code niet samenstellen. Controleer debiteur en/of instellingen.
Let op: dit is geen foutmelding van Exact, maar een Coachview melding.
In dit geval was externsource/id niet (juist) ingevuld in het bedrijfs- en/of persoonsdossier.
Error: Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Geblokkeerd: Grootboekrekening: 8000 - Omzet'.'.
In Exact is het grootboekrekening geblokkeerd.
Mogelijke oplossingen:
  1. Hef deze blokkade in Exact-Online op of,
  2. Maak in Coachview een nieuw grootboekrekeningnummer aan en wijzig de verkoopregeltemplates en verkoopregels bij de opleidingssoort of aanvragen.
Let op: wijzig niet het oude grooboekrekeningnummer via menu 'Financieel' en 'Grootboekrekening' in het nieuwe nummer. Alle verkoopregeltemplates, verkoopregels (al dan niet gefactureerd), factuurregels worden aangepast naar dit nieuwe nummer.
Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Deze boeking is niet juist. Eén of meerdere BTW regels ontbreken.'.'.
Oorzaak momenteel nog onbekend.
Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Verplicht: Klant'.'.
De volgende oorzaken zijn mogelijk:
  1. In Exact-Online is de debiteur niet getypeerd als 'Klant'.
  2. Het in het service center vastgelegd debiteur grootboekrekening is niet juist.
Error: Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] De boeking is niet in evenwicht op: 2018 / 6 (Type: Verkoopboeking) - Verschil: EUR -876,65'.
Koppel de juiste grootboekrekening aan de BTW-codes.
Error: Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Niet gevonden: Relatie () - Grootboekrekening: Verkoop'.
De account waarmee de koppeling met Exact Online was geauthenticeerd had niet voldoende rechten.
Let op: Het is niet voldoende om dan door iemand anders de koppeling opnieuw te laten authenticeren (middels Service Center). Je moet eerst de koppeling via Exact Online uitzetten en dan opnieuw authenticeren.
Error: Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Periode is afgesloten: 2018 - 4 De boeking is niet in evenwicht op: 2018 / 4 (Type: Verkoopboeking) - Verschil: EUR -1.577,96'.
De periode waarop de factuur geboekt wordt is al afgesloten.
ExactOnline - Factuur is niet gevonden in banktransacties.
Betaling terugontvangen: oplossing nog onbekend.
ExactOnline - Factuur is op betaald gezet vanuit ExactOnline - Factuur niet verwerkt: banktranctiestatus is niet 'Processed'
Betaling terugontvangen: oplossing nog onbekend.
ExactOnline Error: Element: Account, Topic: Accounts, Message: 'Account Verplicht: Code'.
Deze foutmelding wordt veroorzaakt door het veld 'Debiteurnummer extern' dat is ingevuld in het debiteurendossier. Als je dit hebt ingesteld in het service center en het is ingevuld, wordt dit meegestuurd als debiteurnummer. Het lijkt er op dat het ingevuld debiteurnummer extern niet bekend is in Exact Online of onjuist ingevuld.
ExactOnline Error: Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Gegevens niet aangemaakt'.

Wanneer je een factuur aanmaakt in Coachview en deze naar Exact Online stuurt, dan is het mogelijk om een projectcode mee te geven. Belangrijk is dat deze projectcode al bestaat in Exact. Wanneer deze code nog niet bestaat dan volgt de foutmelding. Controleer of de projectcodes inderdaad bestaan in Exact Online. Dit kun je doen door de facturen te controleren en te kijken welke opleidingcode er gebruikt wordt.