Relaties worden in Coachview vastgelegd met behulp van bedrijfs- en persoonsdossiers.

De gegevens van jouw klanten, locaties waar je trainingen geeft, een catering-bedrijf, je eigen bedrijf etc. leg je vast in een bedrijfsdossier. Deze gegevens worden vastgelegd in verschillende tabs. Welke tabs zichtbaar zijn is afhankelijk van de modules die voor jou zijn ingesteld, en de rechten die je hebt gekregen.In dit voorbeeld zie je alle beschikbare tabs. Getallen in een tab geven aan dat er informatie is ingevuld of toegevoegd. Als je een nieuw bedrijfsdossier maakt begin je in de tab 'Algemeen'.
Een nieuw bedrijf maak je in functiegroep 'Zoek'.


Doe dit met behulp van  de volgende 13 stappen:


Wijzig een bestaand bedrijf:
  1. Zoek het bedrijf via het zoekscherm.
  2. Klik op de naam van het bedrijf om het detailscherm te openen.
  3. Klik op de knop 'Bewerken' en wijzig de gegevens.
  4. Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug' om de wijzigingen te bewaren.
Let op: er wordt gecontroleerd of het bedrijf al bestaat. Controle vindt plaats op naam.
Let op: klik je op 'Opslaan & Terug' dan keer je automatisch terug naar het vorige scherm. Het kan dus zijn dat je het bedrijvenscherm verlaat.


Verwijder een bestaand bedrijf:
  1. Zoek het bedrijf via het zoekscherm.
  2. Klik op de naam van het bedrijf om het detailscherm te openen.
  3. Klik op de knop 'Bewerken'.
  4. Klik op de knop 'Verwijder' en 'OK'.
Let op: Het verwijderen van een bedrijf kan niet meer als er o.a. al aanvragen zijn gemaakt, personen, documenten of acties zijn gekoppeld. Zet dan het bedrijf op ‘in actief ‘. Het bedrijf wordt niet meer getoond als keuze, maar blijft nog wel bestaan (historie blijft bewaard). Het is altijd weer mogelijk om een bedrijf op ‘actief’ te zetten.


Extra informatie:
Is het bedrijf tevens debiteur dan zie je dit door de volgende melding onder de categorieën.
Dit is een linkje waar je op kunt klikken. Hiermee wordt het debiteurendossier van het bedrijf geopend.