Deze werkinstructie beschrijft de verschillende mogelijkheden die jij als docent ter beschikking hebt na het inloggen in Coachview. Denk bijvoorbeeld aan het bekijken van de planning en deelnemerslijst van een opleiding waarin jij bent ingepland. De mogelijkheid om per deelnemer de presentie, slaging en indien nodig de examenresultaten te registreren. Wat deze mogelijkheden zijn hangt af van de toegekende rechten.

Intro:
Ben je als docent in Coachview ingelogd dan kom je op het startscherm terecht. Aan de linkerkant vind je het menu. Het menu is ingedeeld in de functiegroepen 'Zoek' en 'Beheer', waarbij elke functiegroep is onderverdeeld in functies.


Opleiding:
Klik in het menu op het loepje van de functie 'Opleiding' (1) om aan de rechterkant het zoekscherm met opleidingen te tonen (2) waar jij op een van de dagen bent ingepland.


Je kunt in dit scherm ook zoeken naar een bepaalde opleiding:
 1. Vul de naam of een gedeelte van de naam van de opleiding in (3).
 2. Wil je kunnen zoeken met behulp van extra zoekcriteria klik dan op de knop 'meer...' (4).
 3. Klik op de knop 'Zoeken' om het zoeken te starten.


Klik op de naam van de opleiding (5) om deze te selecteren en het dossier te openen.

Lesrooster:
e ziet boven aan het scherm drie tabjes:
 1. Algemeen: algemene gegevens van deze opleiding.
 2. Onderdelen: de planning / het lesrooster.
 3. Deelnemers: deelnemerslijst.

Klik op de tab 'Onderdelen' om de planning, het lesrooster, in te zien.

Klik op de oranje knop met uitroepteken in de specifieke kolom om per dag (onderdeel) de presentie en/of slaging per deelnemer te registreren. Het volgende scherm wordt geopend:


 1. Door een vinkje te zetten in de kolom 'Present' worden alle onderdelen (dagen/ dagdelen) present gemeld.
 2. Zet een vinkje in de kolom 'Niet present' voor onderdeel waarop de deelnemer niet aanwezig is geweest. Je kunt ook nog een opmerking per onderdeel plaatsen.
 3. Dit zijn de onderdelen (dagen / dagdelen).
 4. Dit is de naam van de deelnemer.
 5. Vergeet niet op de knop 'Opslaan' te klikken om de registratie te bewaren.
 6. Ga met de pijltjestoetsen naar de vorige- of volgende deelnemer.

Het registreren van de slaging werkt op dezelfde manier.

Deelnemers:
Klik op de tab 'Deelnemers' om de deelnemerslijst te bekijken.

Klik op de oranje knop met uitroepteken in de specifieke kolom om per deelnemer de presentie en/of slaging per dag (onderdeel) registreren.


Knoppen:
In de kolom 'Presentie' en 'Slaging' wordt aangegeven of per onderdeel (dag / dagdeel) per deelnemer de presentie (Ja/Nee) en of slaging (Ja/Nee) moet worden geregistreerd
Er zijn nog deelnemers waarvoor geen presentie / slaging is aangegeven.
Alle presentie / slaging is geregistreerd.
Presentie hoeft niet geregistreerd te worden, mag wel.