In Springest kunnen de volgende gegevens gepubliceerd worden uit de opleidingssoort en uit de opleiding.


Opleidingssoort:
Naam in CoachviewNaam in Springest
OpleidingssoortIDID
Opleidingssoort NaamName
Opleidingssoort OmschrijvingDescription
Opleidingssoort maximum aantal deelnemersMaxParticipants
ContactPersoon – naam volledig
ContactPersoon - telefoonnummer direct
ContactPerson Name
ContactPerson Telephone


Let op: indien gebruik gemaakt wordt van de ContactPerson, dus als de contactpersoon ingevuld is bij de opleidingssoort, dan moet het vrije veld SPRemail van de opleidingssoort ingevuld zijn.

Zie daarvoor: extra gegevens in Springest plaatsen met behulp van vrije velden.


Opleiding:
Naam in Coachview
Naam in Springest
Opleiding begindatumStartingDatePlace: Startdate
1e Opleidingsonderdeel: Bezoekplaats bedrijf van locatieStartingDatePlace: Place
Opleiding einddatumStartingDatePlace: Enddate

Let op: de locatie bij het 1e onderdeel van de opleiding moet gevuld zijn. Van deze locatie wordt de bezoekplaats gebruikt.

Wil je meer weten: