In Springest kunnen de volgende gegevens gepubliceerd worden uit de opleidingssoort en uit de opleiding.


Opleidingssoort:

Naam in Coachview Naam in Springest
OpleidingssoortID ID
Opleidingssoort Naam Name
Opleidingssoort Omschrijving Description
Opleidingssoort maximum aantal deelnemers MaxParticipants
ContactPersoon – naam volledig
ContactPersoon - telefoonnummer direct
ContactPerson Name
ContactPerson Telephone


Let op: indien gebruik gemaakt wordt van de ContactPerson, dus als de contactpersoon ingevuld is bij de opleidingssoort, dan moet het vrij veld SPRemail van de opleidingssoort ingevuld zijn.

Zie daarvoor: extra gegevens in Springest plaatsen met behulp van vrije velden.


Opleiding:

Naam in Coachview
Naam in Springest
Opleiding begindatum StartingDatePlace: Startdate
1e Opleidingsonderdeel: Bezoekplaats bedrijf van locatie StartingDatePlace: Place
Opleiding einddatum StartingDatePlace: Enddate

Let op: de locatie bij het 1e onderdeel van de opleiding moet gevuld zijn. Van deze locatie wordt de bezoekplaats gebruikt.

Wil je meer weten: