In Springest kunnen de volgende gegevens gepubliceerd worden uit de opleidingssoort en uit de opleiding.

Opleidingssoort:
Naam in Coachview:Naam in Springest:
OpleidingssoortID
ID
Opleidingssoort Naam
Name
Opleidingssoort Omschrijving
Description
Opleidingssoort maximum aantal deelnemers
MaxParticipants
ContactPersoon – naam volledig
ContactPerson Name
ContactPersoon - telefoonnummer direct
ContactPerson Telephone
Let op: indien gebruik gemaakt wordt van de ContactPerson, dus als de contactpersoon ingevuld is bij de opleidingssoort, dan moet het vrije veld SPRemail van de opleidingssoort ingevuld zijn. Zie daarvoor: extra gegevens in Springest plaatsen met behulp van vrije velden
Let op: In Coachview is het mogelijk om met behulp van verkoopregels en vrije velden de prijs door te geven naar Springest. Deze prijs wordt dan in het XML-bestand meegestuurd. Echter kan het voorkomen dat de prijs in Springest toch anders is dan verwacht. Een mogelijke reden kan zijn dat je bij [Diensten, diensten] bij het stuk "Inschrijvingen" een percentage ingevuld hebt. Dat percentage is precies het verschil tussen de getoonde prijs en de daadwerkelijk meegegeveven prijs

Opleiding:
Naam in Coachview:Naam in Springest:
Opleiding begindatum
StartingDatePlace: Startdate
1e Opleidingsonderdeel: Bezoekplaats bedrijf van locatie
StartingDatePlace: Place
Opleiding einddatum
StartingDatePlace: Enddate
Let op: de locatie bij het 1e onderdeel van de opleiding moet gevuld zijn. Van deze locatie wordt de bezoekplaats gebruikt.