Mogelijke foutmeldingen uit PE Online bij het uitvoeren van een van de automatische acties.


Nr Melding Uitleg
400 No access; incorrect key / Geen toegang; onjuiste sleutel. De ingevulde userKey komt niet overeen met de userID
505 Invalid XML structure Er is een niet bestaand element meegegeven, het element is niet van het juist datatype of er ontbreekt een verplicht element
100 Cursus [naam opleiding] op regel [n] bevat geen enddate, dit is verplicht voor e-learning Voor het verwerken van e-learning is het veld endDate verplicht
100 Professional [id nummer] op regel [n] bestaat niet in PE De professional komt niet voor binnen de orgID
100
Professional op regel [n] niet opgegeven Er is geen professional opgevoerd
100
Cursus op regel [n] niet opgegeven Er is geen cursus opgevoerd
100
Cursus [naam opleiding] op regel [n] bestaat niet in PE De cursus komt niet voor binnen de orgID
100
Cursus [naam opleiding] op regel [n] is niet uniek binnen PE De ingeschoten externalCourseID is niet uniek voor deze userID
100
Cursus [naam opleiding] op regel [n] is niet (juist) geaccrediteerd; Niet geaccrediteerd bij een beroepsgroep van de organisatie [orgID] De scholing is (nog) niet geaccrediteerd voor de betreffende orgID
100
Cursus [naam opleiding] op regel [n] is niet (juist) geaccrediteerd; De datum [datum] valt buiten alle accr. periodes Op het moment van volgen was de scholing niet meer geaccrediteerd
100
Cursus [naam opleiding] op regel [n] is niet (juist) geaccrediteerd; valt buiten alle periodes dat er registratie kan plaatsvinden Presentieinvoer is niet langer toegestaan door de accrediterende verenigingen binnen de orgID
100
Cursus [naam opleiding] op regel [n] is niet (juist) geaccrediteerd; de presentie van deze cursus wordt bij geen enkele beroepsgroep door de opleider gedaan Presentieinvoer voor deze scholing geschiedt niet door de aanbieder bij de orgID
100
Cursus [naam opleiding] Module op regel [n] niet opgegeven De e-learning bestaat uit meerdere modules, dan dient de module opgegeven te worden
100
Cursus [naam opleiding] Module [ID] op regel [n] bestaat niet in PE De ingeschoten module komt niet voor bij de scholing
100
Cursus [naam opleiding] Module [ID] op regel [n] is niet uniek binnen PE De ingeschoten externalmoduleID is niet uniek voor deze scholing
100
Cursus [naam opleiding] op regel [ID] bevat geen enddate, dit is verplicht voor groepen Voor het verwerken van groepen is het veld endDate verplicht

Geen opleiding bij opleidingsvraag. Dit is verplicht bij type 1 en 4 fysiek met bijeenkomsten Opleidingsvraag is manueel akkoord verklaard zonder koppeling met een opleiding. Niet op te lossen, nieuwe opleidingsvraag aanmaken en inschrijven bij opleiding. Wil je meer weten: