Het roosteren begint bij de opleidingssoort. Hier bepaal je of en hoe er geroosterd moet worden en hoe Coachview om moet gaan met conflicten zoals bijvoorbeeld een dubbelboeking van een docent en/of locatie en/of deelnemer, feestdagen (algemene niet-beschikbaarheid) en niet-beschikbaarheid van een docent en/of locatie. Het ingestelde roosterpatroon wordt overgenomen in de opleiding.
Roosteren is alleen mogelijk als in jouw gebruikersaccount een rol met functie 'Roosteren van opleidingen (schrijven)' is toegevoegd. Meer weten: lees hier meer over gebruikersrollen.

Vastleggen in de opleidingssoort:
Het instellen van het roosteren doe je in de tab 'Onderdelen' van een opleidingssoort. De knop 'Roosteren' is hier beschikbaar.
Klik je op de knop 'Rooster dan wordt het rooster pop-up scherm geopend.
Planningstype:
 1. Geen roostering: roostering is niet van toepassing en je bepaalt zelf de planning. Standaard staat deze optie ingesteld bij een nieuwe opleidingssoort.
 2. Aantal dagen na vorig onderdeel: geef aan dat de volgende lesdag (onderdeel) altijd x dagen volgt op de vorige lesdag.
 3. Vaste periode: bepaal het terugkeerpatroon, bepaal dat de lesdagen (onderdelen) dagelijks, wekelijks of maandelijks herhaald moeten worden.

Vaste periode:
Geef het terugkeerpatroon aan. Elke X dagen/weken/maanden moeten de onderdelen herhaald worden.

Aantal dagen na vorig  onderdeel:
Heb je deze optie gekozen? Dan moet je per onderdeel het aantal dagen na het vorige onderdeel invullen.

 1. Open het eerste onderdeel.
 2. Klik op 'Bewerken'.
 3. Vul het aantal dagen na het vorige onderdeel in. Dit mag '0' zijn.
 4. Klik op 'Opslaan' en ga met het pijltje (rechts boven in het scherm) naar het volgende onderdeel en herhaal deze stappen.

Dagen na het vorige onderdeel kun je als kolom instellen. Makkelijk voor het overzicht.

Bepaal op welke dagen gepland mag worden:
Dit doe je door het aanvinken van die dagen waarop les gepland mag worden. Een dag dat niet is aangevinkt wordt dus overgeslagen, niet gebruikt bij het plannen.

Planningsconflicten:
Geef aan hoe Coachview om moet gaan met planningsconflicten.

 1. Gebruik de eerst beschikbare dag: Coachview heeft een probleem bij het plannen geconstateerd en controleert of de volgende dag ingepland mag worden. Is deze niet beschikbaar dan wordt de daar op volgende dag gecontroleerd. Lukt dit weer niet dan wordt de daarop volgende dag gecontroleerd, net zolang totdat de les op een geschikte dag ingepland kan worden.
 2. Pas de ingestelde periode nogmaals toe: afhankelijk van het ingestelde planningstype zal Coachview bij een conflict de ingesteld periode nogmaals toepassen, net zolang totdat de les op een geschikte dag ingepland kan worden.
 3. Plan in met conflict: wordt een conflict geconstateerd dan zal Coachview de les toch op deze dag inplannen.
 4. Stop en sla de datum tot het conflict op: constateert Coachview een conflict op de te plannen dag dan stopt het roosteren en wordt deze dag niet ingepland.

Bewaren gegevens:
Vergeet niet om op de knop 'Sla op en terug' te klikken om jouw keuzes te bewaren.

Standaard zal Coachview 3 x proberen een conflict op te lossen. Wil je dit aantal vergroten of verkleinen dan kan dat via de opties (menu-groep 'service center' en menu-item 'opties'). Heb je een opleiding gemaakt voordat het roosteren is ingesteld bij de opleidingssoort? Dan staat het roosteren bij deze opleiding niet ingesteld. 

Controle planningsconflicten zelf regelen:
Het is mogelijk om de controle uit te zetten, of uit te zetten voor bepaalde lesvormen (controle per onderdeel). Meer weten? Lees dan het artikel 'Plannen: dubbelboeking en controle op planningsconflicten'.