Het roosteren begint bij de opleidingssoort. Hier bepaal je of en hoe er geroosterd moet worden en hoe Coachview om moet gaan met conflicten zoals bijvoorbeeld een dubbelboeking van een docent en/of locatie, feestdagen (algemene niet-beschikbaarheid) en niet-beschikbaarheid van een docent en/of locatie.


Waar doe ik dat?

Het instellen van het roosteren doe je in de tab 'Onderdelen' van een opleidingssoort.


Zo doe je het in de volgende stappen:Stap 1Open een opleidingssoort.

Stap 2: Klik op de tab 'Onderdelen'.

Stap 3: Klik op de knop 'Rooster' en het volgende scherm wordt geopend.Stap 4: bepaal het planningstype (1).

  • Geen roostering: roostering is niet van toepassing en je bepaalt zelf de planning. Standaard staat deze optie ingesteld bij een nieuwe opleidingssoort.
  • Aantal dagen na vorig onderdeel: geef aan dat de volgende lesdag (onderdeel) altijd x dagen volgt op de vorige lesdag.
  • Vaste periode: bepaal het terugkeerpatroon, bepaal dat de lesdagen (onderdelen) dagelijks, wekelijks of maandelijks herhaald moeten worden.
Stap 5: bepaal door de dagen aan te vinken op welke dagen een les gepland mag worden (2). In het voorbeeld wordt op zondag geen les gegeven.
Stap 6: hoe moet Coachview omgaan met conflicten (3).
  • Gebruik de eerst beschikbare dag: Coachview heeft een probleem bij het plannen geconstateerd en controleert of de volgende dag ingepland mag worden. Is deze niet beschikbaar dan wordt de daar op volgende dag gecontroleerd. Lukt dit weer niet dan wordt de daarop volgende dag gecontroleerd, net zolang totdat de les op een geschikte dag ingepland kan worden.
  • Pas de ingestelde periode nogmaals toe: afhankelijk van het ingestelde planningstype zal Coachview bij een conflict de ingesteld periode nogmaals toepassen, net zolang totdat de les op een geschikte dag ingepland kan worden.
  • Plan in met conflict: wordt een conflict geconstateerd dan zal Coachview de les toch op deze dag inplannen.
  • Stop en sla de datum tot het conflict op: constateert Coachview een conflict op de te plannen dag dan stopt het roosteren en wordt deze dag niet ingepland.
Stap 7: Klik op 'Sla op en terug'.

Keuze 'Aantal dagen na vorig onderdeel': 
Heb je gekozen voor deze optie dan moet je per onderdeel het aantal dagen na het vorige onderdeel invullen.

Stap 1: Open het eerste onderdeel.
Stap 2: Klik op 'Bewerken'.
Stap 3: Vul het aantal dagen na het vorige onderdeel in. Dit mag '0' zijn.

Stap 4: Klik op 'Opslaan' en ga met het pijltje (rechts boven in het scherm) naar het volgende onderdeel.


Dagen na het vorige onderdeel kun je instellen als kolom.


Let op
  1. Standaard zal Coachview 4 x proberen een conflict op te lossen. Wil je dit aantal vergroten of verkleinen neem dan contact op met onze supportafdeling.
  2. Heb je een opleiding gemaakt voordat het roosteren is ingesteld bij de opleidingssoort dan staat het roosteren bij deze opleiding niet ingesteld.

Wil je meer weten: