Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een bepaald onderwerp door Coachview.net wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor allerlei onderwerpen een of meerdere vrije velden in te richten en te gebruiken als zoekcriterium bij verschillende zoekschermen.

Gebruik vrije veld als zoekcriterium:
Open een zoekscherm, als voorbeeld gebruiken we het bedrijven zoekscherm. Klik in het zoekgedeelte op de knop 'meer...' om extra zoekcriteria te tonen. Selecteer uit de lijst het vrije veld waarop gezocht moet worden.
Selecteer uit de lijst een vrije veld.
Vul de te zoeken gegevens in. Klik op de knop 'Zoeken'.
Klik op de knop 'minder...' om de extra zoekcriteria te verbergen.