Alle opleidingen, met één of meerdere deelnemers en/of één of meer ingeplande docenten, kunnen handmatig verwerkt worden in een evaluatie, ongeacht de status van de opleiding. Je hebt een aantal mogelijkheden om een evaluatie te maken en toe te voegen aan een opleidingen of aan een of meerdere onderdelen van een opleiding. Daarnaast kun je via functie 'Evaluatie' en menu item 'Evaluatie' zelf een evaluatie maken en samenstellen. Deze kun je gebruiken voor een algemene evaluatie zoals een jaarlijks tevredenheidsonderzoek.

Via de opleiding:


Via een onderdeel.


Via functiegroep 'Evaluatie' en functie 'Evaluatie'.