De evaluatievraag template maak je zodat je deze steeds weer kunt hergebruiken in de verschillende evaluatie templates. Een evaluatievraag template kun je koppelen aan één of meerdere fevaluatie templates en één of meerdere evaluaties.

Maak een nieuwe evaluatievraag template:
Klik in het menu-groep 'Werkproces' (1) op de drie-puntjes bij menu-item 'Evaluatie-template' (2). Klik dan op menu-item 'Evaluatievraag-template' (3).
Om een evaluatievraag template aan te maken, klik je op “nieuw”.
Geef bij de naam de vraag die gesteld moet worden.
Bij de omschrijving kun je een extra toelichting van de vraag geven.
Bij de opmerkingen kun je eventueel commentaar plaatsen voor bijvoorbeeld je collega`s. Wat bij opmerkingen geplaats wordt, zie je niet terug in de evaluatie.


☰ Evaluatievraag-template (klik hier om te openen of te sluiten):
De verschillende functies.
Met behulp van de functie kun je aangeven op welk niveau de vraag gesteld moet worden. 
Per vraag dient aangegeven te worden met welke functie de vraag gestempeld moet worden.
 1. Geen: de vraag wordt niet gekoppeld aan een opleiding maar is bedoeld voor een algemene evaluatie zoals een jaarlijks tevredenheidsonderzoek.
 2. Opleiding: de vraag wordt gekoppeld aan de opleiding, er wordt één vraag gesteld.
 3. Onderdeel: de vraag wordt gekoppeld aan de opleiding, voor elk onderdeel van de opleiding wordt de vraag herhaald.
 4. Locatie: de vraag wordt gekoppeld aan de opleiding, voor elk geplande locatie in de opleiding wordt de vraag herhaald.
 5. Docent: de vraag wordt gekoppeld aan de opleiding, voor elke geplande docent in de opleiding wordt de vraag herhaald.

Heb je gekozen voor de functie 'Docent'? Dan is het mogelijk om vragen over bepaalde docenten wel of niet aan te maken als de evaluatie wordt opengezet.
 1. Stel de vraag voor de ingeplande docent die de docentrol heeft (selectie = 'met') of stel de vraag voor de ingeplande docent die de docentrol niet heeeft (selectie = 'zonder').
 2. Selecteer 'Rol' of 'Rol in onderdeel'.
 3. Selecteer met het vergrootglas de docentrol.
Heb je bij punt 2 voor 'Rol in onderdeel' gekozen (1)?

Dan moet aan het docentdossier deze docentrol zijn toegevoegd (2) en moet de docentrol zijn toegekend aan het onderdeel (3) en moet de docent daar op ingepland zijn (4).

Heb je bij punt 2 voor 'Rol' gekozen? Dan moet aan het docentdossier deze docentrol zijn toegevoegd. Het is niet nodig dat je de docentrol aan een onderdeel hebt gekoppeld. De docent moet op een of meerdere onderdelen zijn ingepland.
Bij het open zetten van de evaluatie wordt aan de hand van deze selectie bepaald welke docentvragen er gesteld worden.

Heb je gekozen voor de functie 'Locatie'? Dan is het mogelijk om vragen over bepaalde locaties wel of niet aan te maken als de evaluatie wordt opengezet.

Dit werkt op een zelfde manier als bij de functie docent.

Bij het open zetten van de evaluatie wordt aan de hand van deze selectie bepaald welke locatie vragen gesteld worden.

Let op: maak je gebruik van de functie 'docent' en/of 'locatie' en zijn er vragen in de evaluatie voor de docent en/of locatie aangemaakt en beantwoord? Verwijder dan de docent en of locatie niet uit de planning! Doe je dit wel? Dan worden de vragen uit de evaluatie verwijderd!


☰ Evaluatievraag-template (klik hier om te openen of te sluiten):
De verschillende types.
Het type bepaalt de manier waarop de ontvanger op een evaluatievraag kan beantwoorden.
Per vraag dient aangegeven te worden welk type het antwoord moet zijn.
 1. Open vraag: vraag die altijd begint met een vragend voornaamwoord: wie, wat, waar,waarom, waarmee, waarvoor, welke, hoe, hoe vaak, hoeveel. Op een open vraag kan de ontvanger een uitgebreid antwoord geven. Je weet van tevoren het antwoord niet, het antwoord is open.
 2. Multiple Choice: meerkeuze vraag is een vraag waarbij uit een beperkt aantal antwoorden kan worden gekozen. Voeg één of meerdere keuzes toe via een keuzereeksen die je van te voren hebt aangemaakt of via de tab ‘Keuzes’ die je bij de evaluatievraag template terugvindt. Kies uit multiple choice één antwoord of multiple choice meerdere antwoorden.
 3. Numeriek: een minimum en maximum cijfer. Het is niet mogelijk om een cijfer achter de komma in te geven. De ontvanger kan wel een getal ingeven met een of twee cijfers achter de komma.

Keuzereeks toevoegen:
Wanneer je kiest voor 'multiple choice, 1 antwoord' of 'multiple choice, meerdere antwoorden', dan kun je met behulp van een keuzereeks direct keuzes toevoegen. Typ de naam van de keuzereeks in of selecteer deze via het loepje.
De keuzes die worden toegevoegd  zie je terug in de tab “keuzes”.

Het is mogelijk om de toegevoegde keuzes aan te passen.
Een keuzereeks moet je wel vooraf ingericht hebben. Wil je meer weten? Lees meer over evaluatie inrichting van keuzereeksen.

Verplicht invullen en toon toelichting:
Vervolgens kun je “verplicht” aanvinken om ervoor te zorgen dat het antwoord op de vraag ingevuld moet worden. De ontvanger kan anders niet verder naar de volgende vraag.
Het aanvinken van “toon toelichting” betekent dat de ontvanger bij het gekozen antwoord een extra toelichting kan schrijven. Heb je zowel “verplicht” aangevinkt als “toon toelichting” dan verschijnt er  de mogelijkheid om ook  de toelichting als verplicht aan te vinken.

Categorieën:
Vind je evaluatietemplate vragen bij het samenstellen van een evaluiate (template) makkelijk terug.
Via het vergrootglas voeg je één of meerdere evaluatiecategorieën toe.

Evaluatievraag template wijzigen of verwijderen:
Een evaluatievraag template kun je wijzigen of verwijderen door naar de juiste evaluatievraag template te gaan en vervolgens op de knop “bewerken” te klikken.
Is een evaluatievraag template gekoppeld aan een evaluatie template of evaluatie dan kun je deze niet meer verwijderen. Je kunt de evaluatievraag template wel op inactief zetten.
Het is ook mogelijk om een evaluatievraag template te kopiëren. Klik op de knop “kopiëren.