Wil je antwoorden voor een multiple choice gemakkelijk hergebruiken?  Maak dan een of meerdere evaluatie keuzereeksen aan. Wanneer je een multiple choice vraag wilt maken, starten we hier met het invoeren van de set aan multiple choice antwoorden. Later voegen we deze keuzereeks toe aan 1 of meerdere evaluatietemplate vragen. De keuzereeksen die je hier aanmaakt zijn altijd voor meerkeuze multiple choice vragen. Antwoorden voor overige vragen, zoals ‘een cijfer geven’ worden later bij het inrichten van de vraag ingesteld.
Maak een nieuwe keuzereeks:
Klik in het menu 'Evaluatie' op menu-item 'Evaluatiekeuzereeks'.
Om een nieuwe keuzereeks toe te voegen klik je op de knop ‘Nieuw’.
Geef de keuzereeks een duidelijke naam.
Wil je dat de ontvanger van de evaluatie bij het invullen zelf een keuze kan invoeren? Selecteer dan 'Alternatief invulveld' en vul het label in.
Klik op 'Opslaan' en vervolgens op 'Bewerken' om keuzes toe te voegen.
  1. Geef een naam aan de keuze.
  2. Voeg de keuze toe aan de lijst.
  3. De lijst met keuzes. Selecteer een keuze en klik op het kruis (x) om deze te verwijderen.
  4. Wijzig nog de mogelijkheid om een alternatief invulveld te tonen in de keuzereeks.
  5. Klik op 'Opslaan & terug' om de keuzereeks te bewaren en terug te keren naar de lijst met keuzereeksen.

Volgorde keuzes:
De volgorde van invullen bepaalt tevens de volgorde van de keuzes.
Klik op de 'sorteerknop' om de volgorde aan te passen.
  1. Selecteer de keuze.
  2. Verplaats deze naar boven of naar beneden door telkens op het pijltje te klikken.
  3. Klik op 'Opslaan'.


Het resultaat: