Wil je antwoorden voor een multiple choice gemakkelijk hergebruiken?  Maak dan een of meerdere evaluatie keuzereeksen aan. Wanneer je een multiple choice vraag wilt maken, starten we hier met het invoeren van de set aan multiple choice antwoorden. Later voegen we deze keuzereeks toe aan 1 of meerdere evaluatietemplate vragen. De keuzereeksen die je hier aanmaakt zijn altijd voor meerkeuze multiple choice vragen. Antwoorden voor overige vragen, zoals ‘een cijfer geven’ worden later bij het inrichten van de vraag ingesteld.
Maak een nieuwe keuzereeks:
Klik in menu-groep 'Werkproces (1) op de drie puntjes (2) bij menu-item 'Evaluatie-template'. Dit zorgt ervoor dat er extra menu-items getoond worden.
Klik vervolgens op menu-item 'Evaluatie keuzereeks'.
Om een nieuwe keuzereeks toe te voegen klik je op de knop ‘Nieuw’.
Geef de keuzereeks een duidelijke naam.
Klik op 'Opslaan' en vervolgens op 'Bewerken' om keuzes toe te voegen.
  1. Geef de keuze een naam.
  2. Voeg de keuze toe aan de lijst.


Herhaal bovenstaande stappen voor het toevoegen van verschillende keuzes.

De lijst met keuzes (1). Selecteer een keuze en klik op het kruis (2) om deze te verwijderen.

Wil je dat de ontvanger van de evaluatie bij het invullen zelf een keuze kan invoeren? Selecteer dan 'Alternatief invulveld' en vul het label in dat te zien is in de evaluatie als extra keuzemogelijkheid.
Klik op 'Opslaan & terug' om de keuzereeks te bewaren en terug te keren naar de lijst met keuzereeksen.

Volgorde keuzes:
De volgorde van invullen bepaalt tevens de volgorde van de keuzes. Klik op de 'sorteerknop' om de volgorde aan te passen.
  1. Selecteer de keuze.
  2. Verplaats deze naar boven of naar beneden door telkens op het pijltje te klikken.
  3. Klik op 'Opslaan' of klik op 'Sorteer op naam' om de keuzes alfabetisch te sorteren.


Het resultaat: